Ontdek onze Gedragscode

Commercialisering van Producten en Diensten

Sanofi streeft naar duurzaam en langdurig succes van ons bedrijf in lijn met onze strategie. Om ons doel en onze ambitie te handhaven, werken wij samen met alle belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze commercialiseringsaanpak het welzijn van de patiënt en de samenleving bevordert, de wet- en regelgeving naleeft en ethisch en integer te werk gaat.

We ontwikkelen innovatieve producten en diensten die helpen ziekten te voorkomen, diagnosticeren en behandelen, waardoor het leven van mensen wordt verbeterd. Gedurende de gehele levenscyclus van het product zetten we ons in voor hoge ethische normen, waardoor we het vertrouwen van patiënten en belanghebbenden opbouwen. Het nastreven van de wonderen van de wetenschap om het leven van mensen te verbeteren vereist een biowetenschappelijk ecosysteem dat innovatie beloont en ervoor zorgt dat alle patiënten die onze producten en diensten nodig hebben, er toegang toe hebben.  We streven ernaar snel nieuwe producten en diensten op de markt te brengen en die producten en diensten en onze bedrijfsprocessen voortdurend te verbeteren.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door een commercialiseringsaanpak na te streven die vitale middelen aanbrengt om tegemoet te komen aan onderbediende gezondheidsbehoeften, onderzoek en ontwikkeling te verbeteren, de veerkracht van de toeleveringsketen te versterken en de toegang voor het huidige en toekomstige welzijn van patiënten uit te breiden.
 • Door samen te werken met verschillende belanghebbenden om de allerbeste producten en diensten te commercialiseren, zodat we de voordelen voor patiënten maximaliseren.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We hanteren een commerciële aanpak voor nieuwe producten die is gebaseerd op onze Global Access and Pricing Principles (Wereldwijde principes voor toegang en prijs), die rekening houden met vier criteria:
  • de algemene toegevoegde waarde van de producten
  • de beschikbaarheid of verwachte beschikbaarheid van soortgelijke behandelingen
  • het vermogen van landen om zich nieuwe geneesmiddelen te veroorloven
  • de unieke factoren die specifiek zijn voor het geneesmiddel of vaccin op het moment van lancering
 • We streven naar een snelle, brede en rechtvaardige toegang tot onze producten en diensten, ongeacht het vermogen van een persoon om te betalen.
 • We zijn transparant in onze commercialiseringsaanpak, ook op gebieden zoals de informatie die we verstrekken over onze producten en de ziektetoestanden waarop ze van invloed zijn, de gegevens die we verzamelen en onze productlevering.
 • We promoten onze producten en diensten op ethische wijze, met integriteit en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We ontwerpen communicatie over onze producten en diensten zodanig dat deze nauwkeurig, evenwichtig en niet misleidend is
 • Het Handhaven van de Baten-Risicoverhouding

  Sanofi streeft naar transparante communicatie over zijn producten en zorgt ervoor dat informatie over de werkzaamheid, het veiligheidsprofiel en de diensten regelmatig wordt bijgewerkt.

  Meer lezen
 • Het Versnellen van Onderzoek en Ontwikkeling met Wetenschappelijke Integriteit

  Bij Sanofi streven wij ernaar onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten integer uit te voeren en op transparante manier relevante informatie te verstrekken om het juiste gebruik van onze producten te vergemakkelijken.

  Meer lezen
 • Het Handhaven van Goede Bedrijfspraktijken

  Bij Sanofi produceren en distribueren we wereldwijd producten van de hoogste kwaliteit om het leven van mensen te verbeteren.

  Meer lezen
 • Het Grondig Veranderen van Uitoefening van de Geneeskunde door Digitale Gezondheid

  Sanofi zet technologie in om de geneeskundige praktijk te transformeren en een veilige en ethics-by-design (ethiek-door-ontwerp) omgeving te creëren voor digitale oplossingen.

  Meer lezen