Ontdek onze Gedragscode

Het Bestrijden van Omkoping en Corruptie

Sanofi tolereert geen enkele vorm van omkoping of machtsmisbruik voor persoonlijk gewin, zowel onder onze werknemers en zakenpartners als onder belanghebbenden die betrokken zijn bij het nastreven van de wonderen van wetenschap om het leven van patiënten te verbeteren.

Dergelijke handelingen van omkoping en corruptie omvatten het geven (of ontvangen) van iets van waarde aan (of van) een persoon met als doel het beïnvloeden van gedrag of beslissingen, met name zorgverleners, patiëntenorganisaties, overheidsfunctionarissen en staatsorganisaties. Corruptie schaadt patiënten, tast het vertrouwen in de gezondheidszorg aan en kan investeringen in geneesmiddelen inperken. Corruptie bevordert ook ongelijkheden op gezondheidsgebied en belemmert economische ontwikkeling, mensenrechten en ecologische duurzaamheid. Onze intolerantie voor elke vorm van corruptie zet Sanofi aan tot het cultiveren van een robuuste cultuur van integriteit. Het motiveert ons ook om corruptie buiten onze organisatie te bestrijden, waar dit ons doel in de weg kan staan.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door omkoping en corruptie te voorkomen, zowel binnen Sanofi als bij iedereen die met onze sector te maken heeft, kan het bedrijf zijn doel realiseren en de duurzaamheid van onze sector waarborgen door innovatie te handhaven, een hoge kwaliteit van producten en diensten te stimuleren en publieke en privémiddelen veilig te stellen om de gezondheidsresultaten te verbeteren en aan de verwachtingen van de samenleving te voldoen.
 • Door onze betrouwbaarheid aan patiënten en onze belanghebbenden te tonen door onze inzet om omkoping en corruptie intern te voorkomen en onze vastberadenheid om het extern te bestrijden.
 • Door onze mensen in staat te stellen potentiële omkopings- en corruptierisico’s proactief te identificeren, te beoordelen en te beperken en onze middelen voor het beheer ervan prioriteit te geven
 • Door deel te nemen aan gezamenlijke of initiatieven van meerdere partijen in de biofarmaceutische industrie en in samenwerking met patiënten, zorgverleners, het maatschappelijk middenveld en multilaterale organisaties om corruptie te bestrijden en de veerkracht van zorgstelsels te versterken.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We verbieden onze werknemers of zakenpartners zich in te laten met elke werkelijke of vermeende daad van omkoping en corruptie. We eisen dat zij elke mogelijke daad van omkoping en corruptie melden en leiden onze werknemers routinematig op om dergelijke daden te helpen identificeren en voorkomen.
 • We verbieden faciliterende betalingen, zelfs wanneer dit wettelijk is toegestaan.
 • We verbieden werknemers om geschenken aan derden te geven of van derden te ontvangen.
 • We garanderen processen en elimineren belemmeringen voor het vermogen van een werknemer of zakenpartner om zorgen over omkoping of corruptie vertrouwelijk aan de orde te stellen en te melden, met bescherming tegen vergelding.
 • Wij ondersteunen een robuuste ethiek- en nalevingsfunctie die verantwoordelijkheden onafhankelijk kan uitvoeren en directe toegang heeft tot de uitvoerende leiding.
 • We maken gebruik van onze ervaren deskundigen over de hele wereld om ervoor te zorgen dat alle wetten en voorschriften tegen omkoping en corruptie worden nageleefd, en om onze ethische principes toe te passen wanneer de wetten niet voldoen aan de hoogste normen van zakelijke integriteit.
 • We voeren risicogebaseerde anti-omkoping due diligence uit op onze zakenpartners, waaronder leveranciers, klanten en externe verkoop- en marketingtussenpersonen, voordat we hen inschakelen en periodiek tijdens onze samenwerking. Elk potentieel probleem dat bij deze bewaking aan het licht komt, wordt bekeken en beoordeeld om na te gaan of er een risicobeperkingsplan nodig is, met inbegrip van beëindiging van de samenwerking, indien nodig.
 • Het Waarborgen van Gegevensprivacy en het Beschermen van Informatie

  Sanofi zet zich in voor gegevensprivacy en informatiebeveiliging op elk niveau van onze organisatie ten behoeve van patiënten, onze werknemers en belanghebbenden en om volledige naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen.

  Meer lezen
 • Vrije en Eerlijke Concurrentie

  Sanofi streeft naar betere resultaten voor patiënten, gemeenschappen en belanghebbenden door op het juiste moment en om de juiste redenen baanbrekende therapieën te leveren. We ondersteunen een gelijk speelveld waarin bedrijven vrij en eerlijk de wonderen van de wetenschap nastreven zonder onrechtmatig voordeel.

  Meer lezen
 • Het Gebruiken van Sociale Media en Verantwoord Communiceren

  Bij Sanofi zorgen we ervoor dat onze belanghebbenden van ons kunnen horen en met ons in gesprek kunnen gaan, ook via sociale media en digitale platforms. We erkennen dat dit vereist dat wij op verantwoorde manier communiceren en zetten ons daar volledig voor in.

  Meer lezen
 • Het Behouden van Financiële Integriteit

  We zetten ons in voor de integriteit van de financiële activiteiten van Sanofi om ons doel te realiseren en onze rol als betrouwbare partner in het voorzien in de behoeften van de volksgezondheid en het uitbreiden van gezondheidsinnovatie te waarborgen. Financiële integriteit is van vitaal belang om de patiënten die we bedienen te beschermen, evenals onze werknemers, belanghebbenden en de financiële markten.

  Meer lezen