Ontdek onze Gedragscode

Inzet voor de Maatschappij

Onze benadering van sociale impact is het versterken, herbevestigen en uitbreiden van onze inzet voor de maatschappij en de gemeenschappen die wij van dienst zijn. Onze sociale impact wordt mogelijk gemaakt door drie inspanningen:

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een bedrijfsbrede strategie die is afgestemd op onze bedrijfsstrategie voor de lange termijn, bedoeld om een verschil te maken dat kan worden opgeschaald en een positieve impact te hebben die in de loop van de tijd kan worden volgehouden. Elk onderdeel van de organisatie speelt een rol en levert een bijdrage met vlaggenschipinitiatieven verspreid over de waardeketen van het bedrijf, van R&D tot productie en commerciële activiteiten
 • Global Health Unit (GHU), een non-profit onderneming die essentiële producten van Sanofi beschikbaar stelt in landen met een laag of gemiddeld inkomen en daarnaast lokale ondernemers ondersteunt bij het opschalen van de gezondheidszorgcapaciteit; en
 • Foundation S – The Sanofi Collective, onze “Think and Do Tank” filantropische tak die de levens van kwetsbare bevolkingsgroepen verbetert door het katalyseren van op gemeenschappen gebaseerde oplossingen rond kinderkanker, klimaatactie en gezondheidsweerbaarheid, verwaarloosde tropische ziekten, en het reageren op humanitaire crises door het doneren van medicijnen en het bieden van noodhulp.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door te erkennen dat ons doel een fundamentele verbintenis omvat tegenover al onze belanghebbenden om de gezondheid van mensen te verbeteren, waarde te leveren aan klanten, in onze werknemers te investeren, eerlijk en ethisch om te gaan met onze leveranciers, de gemeenschappen waarin wij werken te ondersteunen en op lange termijn waarde te genereren voor aandeelhouders.
 • Door de toegang tot en de betaalbaarheid van onze producten en diensten te vergroten, onder meer via patiëntenprogramma’s en andere initiatieven, versterken wij gemeenschappen en hun zorgstelsels, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.
 • Door proactief op te treden voor de meest kwetsbare en ondervertegenwoordigde mensen, bevorderen wij oplossingen die anders misschien niet mogelijk waren geweest, waaronder onderzoek naar onvervulde behoeften.
 • Door onze werknemers te machtigen lokale vrijwilligersactiviteiten uit te voeren, versterken we de gemeenschappen waarin we wonen en werken.
 • Door het Global Compact van de Verenigde Naties te ondertekenen, hebben wij ons ertoe verbonden de beginselen ervan voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde praktijken na te leven en sinds 2003 publiekelijk verslag uit te brengen over onze inspanningen met betrekking tot de implementatie.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We zorgen ervoor dat onze inzet voor de maatschappij tastbare impact levert met de juiste meting en openbare rapportage.
 • Wij waarderen het vertrouwen dat de maatschappij in Sanofi stelt en nemen op elk niveau binnen onze organisatie beslissingen om dat vertrouwen te verdienen en te behouden, waaronder de inbedding van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het carrièreontwikkelingstraject van onze leiders.
 • We luisteren naar de patiënten, onze werknemers, zakenpartners en belanghebbenden die deel uitmaken van de gemeenschappen waarin we actief zijn om verbeterde en ethische besluitvorming te ondersteunen.
 • We erkennen dat sommige mensen kwetsbaarder zijn dan andere en dat Sanofi de verantwoordelijkheid heeft om hun behoeften te begrijpen en aan te pakken.
 • We ondersteunen de gezondheid van patiënten in de diverse gemeenschappen ter wereld en discrimineren een gemeenschap niet op basis van geografische, sociale, politieke of andere factoren.
 • We nemen geen beslissingen die onze ontwikkeling op de lange termijn en ons vermogen om onze verplichtingen duurzaam na te komen verzwakken.