Ontdek onze Gedragscode

Het Waarborgen van Gegevensprivacy en het Beschermen van Informatie

Sanofi zet zich in voor gegevensprivacy en informatiebeveiliging op elk niveau van onze organisatie ten behoeve van patiënten, onze werknemers en belanghebbenden en om volledige naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen.

Digitale transformatie en gegevensverwerking versterken de manier waarop Sanofi met mensen en organisaties omgaat om ons doel te bereiken. De verwerking van gegevens, van verzameling tot opslag, is tegenwoordig een essentieel onderdeel van onze relatie met patiënten, zorgverleners, leden van de wetenschappelijke gemeenschap, klanten en gebruikers van onze producten en diensten, en onze werknemers en zakenpartners. Om de privacy van gegevens te waarborgen, hebben wij een Wereldwijd Kader voor Privacybeheer ingevoerd dat een optimale bescherming van persoonsgegevens waarborgt. Daarnaast hebben we een Kader voor Cyberbeveiliging en Beveiliging aangenomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van onze informatietechnologiesystemen, activa, informatie en databases te handhaven.

Hoe Maximaliseren we Kansen

 • Door de beste praktijken met betrekking tot gegevensprivacy en informatiebeveiliging te implementeren en voortdurend te verbeteren, bouwt Sanofi vertrouwen op en biedt het rechtszekerheid voor ons ecosysteem van cruciale gegevens en gevoelige informatie.
 • Door expertise, begeleiding en ondersteuning te bieden aan onze werknemers en belanghebbenden, helpen wij hen de juiste beslissingen te nemen bij het verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens, in overeenstemming met onze waarden.
 • Door een op risico gebaseerde aanpak toe te passen bij het ontwerpen van evenredige controles om de operationele efficiëntie te handhaven en tegelijkertijd te voldoen aan de privacyverwachtingen van patiënten, personen en regelgevers.
 • Door de digitale strategie van Sanofi mogelijk te maken door innovatieve hulpmiddelen en begeleiding te bieden, implementeren we privacy-by-design en gegevensbeveiliging vanaf de eerste fasen van elk project.
 • Door een proactieve benadering van gegevensprivacy te ontwikkelen, stemmen wij onze doelstellingen op elkaar af en bevorderen we het vertrouwen bij gegevensbeschermingsautoriteiten en andere regelgevende instanties.

Hoe Minimaliseren we Risico 's

 • We erkennen de verschillen in regelgeving in de landen waar wij actief zijn en wij voeren een wereldwijd kader voor privacybeheer en beleid voor informatiebescherming in, bestaande uit normen, procedures, sjablonen en hulpmiddelen die zijn ontworpen om naleving van de toepasselijke privacywetgeving en beveiligingsnormen te waarborgen.
 • We voorkomen beveiligingsincidenten via specifieke procedures en fysieke, logische, organisatorische en technische maatregelen en speciale programma’s om interne risico’s en externe bedreigingen aan te pakken.
 • Wij detecteren en beheren actief beveiligings- en privacy-incidenten zoals cyberaanvallen, inbreuken op persoonsgegevens en verzoeken om rechten van betrokkenen, en zorgen ervoor dat de betrokken partijen worden geïnformeerd en ondersteund.
 • We zorgen ervoor dat elk project met persoonsgegevens privacy-by-design- en transparantieprincipes toepast via een stappenplan voor naleving.
 • Wij voeren due diligence uit en houden actief toezicht om ervoor te zorgen dat Sanofi alleen met betrouwbare zakenpartners werkt bij de overdracht van persoonsgegevens binnen of buiten het bedrijf, en dat er adequate contractuele maatregelen worden genomen om alle overdrachten te beveiligen.
 • We benoemen een netwerk van privacyfunctionarissen en -ambassadeurs binnen Sanofi om praktische expertise en ondersteuning te bieden waar en wanneer dat van belang is en om af te stemmen met onze belanghebbenden.
 • We vergroten het algemene bewustzijn door middel van voorlichting en communicatie om onze cultuur van privacy- en informatiebescherming te versterken, waardoor we beter bestand zijn tegen beveiligingsbedreigingen.
 • Vrije en Eerlijke Concurrentie

  Sanofi streeft naar betere resultaten voor patiënten, gemeenschappen en belanghebbenden door op het juiste moment en om de juiste redenen baanbrekende therapieën te leveren. We ondersteunen een gelijk speelveld waarin bedrijven vrij en eerlijk de wonderen van de wetenschap nastreven zonder onrechtmatig voordeel.

  Meer lezen
 • Het Bestrijden van Omkoping en Corruptie

  Sanofi tolereert geen enkele vorm van omkoping of machtsmisbruik voor persoonlijk gewin, zowel onder onze werknemers en zakenpartners als onder belanghebbenden die betrokken zijn bij het nastreven van de wonderen van wetenschap om het leven van patiënten te verbeteren.

  Meer lezen
 • Het Gebruiken van Sociale Media en Verantwoord Communiceren

  Bij Sanofi zorgen we ervoor dat onze belanghebbenden van ons kunnen horen en met ons in gesprek kunnen gaan, ook via sociale media en digitale platforms. We erkennen dat dit vereist dat wij op verantwoorde manier communiceren en zetten ons daar volledig voor in.

  Meer lezen
 • Het Behouden van Financiële Integriteit

  We zetten ons in voor de integriteit van de financiële activiteiten van Sanofi om ons doel te realiseren en onze rol als betrouwbare partner in het voorzien in de behoeften van de volksgezondheid en het uitbreiden van gezondheidsinnovatie te waarborgen. Financiële integriteit is van vitaal belang om de patiënten die we bedienen te beschermen, evenals onze werknemers, belanghebbenden en de financiële markten.

  Meer lezen