Ismerje meg Magatartási kódexünket

A sokszínű, méltányos és befogadó vállalati környezet támogatása

A Sanofinál arra törekszünk, hogy visszatükrözzük közösségeink sokszínűségét, és minden egyes nap teljes mértékben ki tudjuk bontakoztatni képességeinket, hogy alapjaiban tudjuk átalakítani az orvoslás gyakorlatát. Szeretnénk hatást gyakorolni a világra azáltal, akik vagyunk, amit teszünk és ahogyan tesszük. Tudatában vagyunk annak, hogy ennek egyetlen módja az, ha ebben sokszínű közösségünk minden tagja részt vesz („All In”).

A sokszínű, méltányos és befogadó vállalati környezet szerves részét képezi a Sanofi Play to Win stratégiájának. Segítenek számunkra újragondolni munkamódszereinket, és a következők révén segítik kulturális átalakulásunkat:

 • Reprezentatív vezetés megteremtése: Olyan vezetői csapatokat alakítunk ki, amelyek tükrözik társadalmi közösségeink sokszínűségét, így kihasználhatjuk a szélesebb látókör előnyeit, és még teljesebben kapcsolódhatunk betegeink, munkatársaink, ügyfeleink és az érdekelt felek igényeihez.
 • Olyan munkahelyi környezetet teremtünk, ahol minden munkatársunk a legjobb énjét bontakoztathatja ki: A sokszínű, méltányos és befogadó vállalati környezet hozzájárul ahhoz, hogy munkatársaink érezzék képesnek magukat a bennük rejlő teljes potenciál felszabadítására, hogy ez hozzájáruljon a kreativitás és az innováció előmozdításához.
 • Együttműködés sokszínű közösségeinkkel: az orvoslás gyakorlatának alapjaiban történő átalakításához világpolgárokká kell válnunk, támogatva a befogadást és a sokszínűséget külső érdekelt feleink felé is.

Hogyan maximalizáljuk a lehetőségeket,

 • Azáltal, hogy fokozzuk a tudatosságot és elmélyítjük a megértést. Vállalati kommunikációnkban foglalkozunk a sokszínűséggel, méltányossággal és a befogadó szemlélettel, illetve minden szinten katalizáljuk a párbeszédet a nemek, a kultúra és a származás, az LMBTQ+, a generációk és a különböző képességek között az egyenlőség elősegítése érdekében.
 • Azáltal, hogy előmozdítjuk a kreativitást és az innovációtt. Olyan csapatokat építünk, amelyek tükrözik munkatársaink sokszínűségét, mivel hiszünk abban, hogy munkatársaink és üzleti partnereink eltérő identitásának ötvözése erőforrás, és sikerünk kulcsfontosságú összetevője.
 • Azzal, hogy biztosítjuk munkahelyeink akadálymentességét. Biztosítjuk a telephelyeink akadálymentességét, ezt támogató technológiákat alkalmazunk, és olyan munkamódszereket vezetünk be, amelyek lehetővé teszik, hogy minden munkatársunk eredményes lehessen.
 • Azáltal, hogy elköteleztük magunkat amellett, hogy jobban leképezzük a betegek sokszínűségét klinikai vizsgálataink során.
 • Szállítói sokszínűségi programunkon keresztül, amelynek célja, hogy fokozza a korábban alulreprezentált csoportok bevonását kiválasztási folyamatainkba.

Hogyan minimalizáljuk a kockázatokat.

 • Zéró toleranciát alkalmazunk a zaklatással (például fizikai, szexuális, pszichológiai, verbális vagy bármilyen más formájú zaklatás) és a nemi hovatartozás, identitás, életkor, származás, vallás, szexuális irányultság, fizikai megjelenés, egészségügyi fogyatékosság, szakszervezeti tevékenység, politikai vélemények, nemzetiség, családi helyzet vagy bármely más ok alapján történő diszkrimináció minden formájával szemben.
 • Tiltjuk az olyan viselkedést, amely sértheti mások emberi méltóságát.
 • Elkerüljük a homogenitást azáltal, hogy biztosítjuk a munkavállalóink számára a szükséges támogatást, amely biztosítja, hogy véleményüket elmondhassák.