Descoperiți Codul nostru de Conduită

Promovarea Diversității, Echității și Incluziunii

La Sanofi, dorim să reflectăm diversitatea comunităților noastre și să ne valorificam astfel, în fiecare zi, întregul potențial, pentru a transforma practica medicală. Vrem să avem un impact în lume prin cine suntem, ce facem și cum facem și recunoaștem că singura modalitate de a face acest lucru este să o facem împreună și să fim „All In”.

Diversitatea, echitatea și incluziunea sunt parte integrantă din strategia Sanofi Play to Win. Acestea ne ajută să reinventăm modul în care lucrăm și să continuăm transformarea culturală prin:

 • Construirea unui Leadership Reprezentativ: Trebuie să construim echipe de conducere care să reflecte diversitatea comunităților pe care le deservim, astfel încât să putem valorifica o gamă mai largă de perspective și să fim complet conectați la nevoile pacienților, angajaților, clienților și stakeholderilor.
 • Crearea unui Mediu de Lucru în care să putem să ne valorificăm întregul potențial la locul de muncă: Prin diversitate, echitate și incluziune, angajații noștri trebuie să se simtă capabili să-și valorifice întregul potențial, astfel încât să putem cultiva creativitatea și inovația.
 • Implicarea în comunitățile noastre diverse: pentru a schimba practica medicală, trebuie să fim cetățeni ai lumii, pledând pentru incluziune și diversitate cu stakeholderii noștri externi.

Cum maximizăm oportunitățile

 • Prin creșterea gradului de conștientizare și aprofundarea înțelegerii. Integrăm diversitatea, echitatea și incluziunea în propria noastră comunicare și catalizăm conversațiile la toate nivelurile pentru a promova 5 piloni importanți: echitatea de gen, cultură și origini, LGBTQ+, generații și abilități.
 • Prin sporirea creativității și inovației. Construim echipe care reflectă diversitatea angajaților noștri, deoarece considerăm că mixul identităților distincte ale angajaților și partenerilor noștri de afaceri ne face mai puternici și este un ingredient cheie al succesului nostru.
 • Prin locuri de muncă accesibile. Asigurăm locații accesibile,oferim tehnologii incluzive și promovăm modalități de lucru care le vor permite tuturor angajaților să fie pe deplin productivi.
 • Prin angajamentul nostru de a reprezenta mai bine diversitatea pacienților în studiile noastre clinice.
 • Prin creșterea includerii grupurilor subreprezentate istoric în procesele noastre de aprovizionare prin programul Sanofi privind diversitatea furnizorilor.

Cum minimizăm riscurile

 • Avem toleranță zero față de hărțuire (de ex. fizică, sexuală, psihologică, verbală sau în orice altă formă) și discriminare pe criteriu de gen, identitate, vârstă, origine, religie, rasă, proveniență, orientare sexuală, aspect fizic, dizabilitate, activitate sindicală, opinii politice, naționalitate, situație familială sau sau orice alt criteriu.
 • Interzicem orice comportament care poate afecta negativ demnitatea unei persoane.
 • Evităm omogenitatea, oferind angajaților sprijinul de care au nevoie pentru a garanta că vocea lor este auzită.