Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Ủng hộ sự Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập

Tại Sanofi, chúng ta muốn phản ánh sự đa dạng của cộng đồng, khai phá tiềm năng của bản thân mỗi ngày để thay đổi việc thực hành y khoa. Chúng ta muốn tạo ra tác động trên thế giới thông qua việc chúng ta là ai, chúng ta làm gì và cách chúng ta làm điều đó, đồng thời chúng ta nhận ra rằng cách duy nhất để thực sự làm điều này là cùng nhau thực hiện và Tất Cả Cùng Tham Gia.

Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập là một phần không thể thiếu trong chiến lược “Play To Win – Chơi để thắng” của Sanofi. Những yếu tố này giúp chúng ta đổi mới cách làm việc và thúc đẩy quá trình chuyển đổi văn hóa thông qua:

 • Xây dựng Lãnh đạo Đại diện: Chúng ta phải xây dựng các nhóm lãnh đạo phản ánh sự đa dạng của các cộng đồng mà chúng ta phục vụ để có thể tận dụng nhiều quan điểm hơn và kết nối đầy đủ hơn với nhu cầu của bệnh nhân, nhân viên, khách hàng và các bên liên quan.
 • Tạo ra một Môi trường Làm việc nơi mà chúng ta có thể phát huy hết khả năng của mình: Thông qua sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập, các nhân viên phải cảm thấy có thể phát huy hết tiềm năng của họ để thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới.
 • Hợp tác với các cộng đồng đa dạng của chúng ta: để thay đổi thực hành y khoa, chúng ta phải là công dân của thế giới, ủng hộ sự hòa nhập và đa dạng với các bên liên quan bên ngoài.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách nâng cao nhận thức và nâng tầm hiểu biết. Chúng ta đề cập đến sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập trong giao tiếp của chính mình, đồng thời đẩy mạnh các trao đổi ở mọi cấp độ để thúc đẩy bình đẳng hơn về giới tính, văn hóa và nguồn gốc, LGBTQ+, các thế hệ và năng lực.
 • Bằng cách tăng cường sự sáng tạo và đổi mới. Chúng ta xây dựng các đội nhóm phản ánh sự đa dạng của nhân viên, vì chúng ta tin rằng việc kết hợp các bản sắc riêng biệt của nhân viên và đối tác kinh doanh là nguồn sức mạnh và là thành phần quan trọng trong thành công của chúng ta.
 • Bằng cách đảm bảo môi trường làm việc dễ tiếp cận. Chúng ta đảm bảo các trang thông tin của công ty đều có thể truy cập được, các công nghệ toàn diện được cung cấp và thúc đẩy cách thức làm việc mà mọi nhân viên có thể làm việc hiểu quả nhất.
 • Bằng cách cam kết đại diện tốt hơn cho sự đa dạng của bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng của chúng ta.
 • Bằng cách tăng cường đưa các nhóm đối tác ít được tham gia trong quá khứ vào quy trình tìm nguồn cung ứng thông qua chương trình đa dạng hóa nhà cung cấp của Sanofi.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta không dung thứ cho hành vi quấy rối (ví dụ: quấy rối về thể chất, tình dục, tâm lý, dù bằng lời nói hoặc bất kỳ hình thức nào khác) và hành vi phân biệt đối xử về giới tính, bản dạng giới, tuổi tác, nguồn gốc, tôn giáo, chủng tộc, di sản, khuynh hướng tình dục, ngoại hình, khiếm khuyết về sức khỏe, hoạt động công đoàn, quan điểm chính trị, quốc tịch, tình trạng gia đình hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.
 • Chúng ta nghiêm cấm mọi hành vi gây ảnh hưởng xấu đến phẩm giá của một người.
 • Chúng ta tránh sự đồng nhất bằng cách cung cấp cho nhân viên sự hỗ trợ mà họ cần để đảm bảo rằng ý kiến của họ được lắng nghe.
 • Tôn trọng Con người, Thúc đẩy An toàn Tâm lý và Hạnh phúc

  Vì mục đích của chúng ta là cải thiện cuộc sống của mọi người, chúng ta cam kết duy trì sự tôn trọng đối với mọi cá nhân trên khắp thế giới. Điều này bao gồm sức khỏe thể chất và tâm lý, sự an toàn và hạnh phúc của nhân viên Sanofi cũng như sự tôn trọng của chúng ta đối với nhân quyền, quyền tự do, quyền lao động và quyền có việc làm thỏa đáng của tất cả mọi người.

  Đọc thêm