Bộ Quy tắc Ứng xử Bộ Quy tắc Ứng xử

Bộ Quy tắc Ứng xử

Bộ quy tắc của chúng ta đóng vai trò là kim chỉ nam về đạo đức trong việc hướng dẫn chúng ta theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của mọi người.

những rủi ro có thể có từ những sự phát triển này đối với hoạt động và danh tiếng của chúng ta,

Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng ta là “hiến pháp” của công ty và là điều kiện tiên quyết, bắt buộc phải đọc đối với tất cả nhân viên của Sanofi và những người chúng ta hợp tác kinh doanh. Bộ quy tắc Ứng xử cũng thể hiện cam kết công khai của chúng ta với các bên liên quan – các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân, nhà khoa học, nhà đầu tư – những người có quyền biết chúng ta – với tư cách là nhân viên Sanofi coi trọng điều gì và chúng ta đang hành động như thế nào để chiến thắng một cách chính trực.

Paul Hudson

Tổng Giám đốc Điều hành

Đọc thêm
nỗ lực không ngừng để học hỏi

Chúng ta làm việc trong ngành với mục đích đổi mới để cứu sống mọi người và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Một mục đích cao quý như vậy đi kèm với những kỳ vọng cao. Vì vậy, đổi mới có trách nhiệm là trọng tâm của mọi việc chúng ta làm và Bộ Quy tắc Ứng xử này hỗ trợ chúng ta trong suốt hành trình đó.

Julien Durand

Giám đốc Đạo đức & Liêm chính trong Kinh doanh

Đọc thêm

Văn hóaChiến lược của Sanofi

Chúng ta là một Sanofi, một công ty chăm sóc sức khỏe hiện đại tập hợp những con người tận tâm, tài năng và khoa học tiên tiến để chuyển đổi thực hành y khoa. Ngày nay, chúng ta được thúc đẩy bởi một mục đích thống nhất: chúng ta theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của mọi người. Chúng ta có chung một tham vọng: biến điều không thể thành có thể cho hàng triệu người trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Văn hóa Đạo đứcRủi ro

Để theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học, chúng ta cần một kim chỉ nam vững chắc về đạo đức. Mục đích táo bạo và cao quý của chúng ta đòi hỏi một nền văn hóa thúc đẩy và được thúc đẩy bởi đạo đức và liêm chính trong kinh doanh. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều mang hết giá trị đạo đức tốt nhất của mình vào công việc để đưa ra những quyết định đúng đắn cho những người mà chúng ta phục vụ.
Đọc thêm

Tối đa hóa cơ hội & giảm thiểu rủi ro

Khám phá cách chúng ta tối đa hóa cơ hội đồng thời giảm thiểu rủi ro.

 • Ủng hộ sự Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập

  Tại Sanofi, chúng ta muốn phản ánh sự đa dạng của cộng đồng, khai phá tiềm năng của bản thân mỗi ngày để thay đổi việc thực hành y khoa. Chúng ta muốn tạo ra tác động trên thế giới thông qua việc chúng ta là ai, chúng ta làm gì và cách chúng ta làm điều đó, đồng thời chúng ta nhận ra rằng cách duy nhất để thực sự làm điều này là cùng nhau thực hiện và Tất Cả Cùng Tham Gia.

  Đọc thêm
 • Tôn trọng Con người, Thúc đẩy An toàn Tâm lý và Hạnh phúc

  Vì mục đích của chúng ta là cải thiện cuộc sống của mọi người, chúng ta cam kết duy trì sự tôn trọng đối với mọi cá nhân trên khắp thế giới. Điều này bao gồm sức khỏe thể chất và tâm lý, sự an toàn và hạnh phúc của nhân viên Sanofi cũng như sự tôn trọng của chúng ta đối với nhân quyền, quyền tự do, quyền lao động và quyền có việc làm thỏa đáng của tất cả mọi người.

  Đọc thêm
 • Bảo vệ Quyền riêng tư Dữ liệu và Bảo vệ Thông tin

  Sanofi cam kết bảo mật dữ liệu và bảo mật thông tin ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp vì lợi ích của bệnh nhân, nhân viên và các bên liên quan và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.

  Đọc thêm
 • Thương mại hóa Sản phẩm và Dịch vụ

 • Hợp tác với các Đối tác Kinh doanh

  Tại Sanofi, chúng ta hợp tác với nhiều đối tác kinh doanh khác nhau và chúng ta kỳ vọng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất luôn được duy trì.

  Đọc thêm
 • Cạnh tranh Tự do và Công bằng

  Sanofi nỗ lực mang lại kết quả tốt hơn cho bệnh nhân, cộng đồng và các bên liên quan bằng cách cung cấp các liệu pháp đột phá vào đúng thời điểm và với những lý do chính đáng. Chúng ta ủng hộ một sân chơi bình đẳng, trong đó các công ty được tự do và công bằng theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học mà không dựa vào các lợi thế không chính đáng.

  Đọc thêm
 • Chống Hối lộ và Tham nhũng

  Sanofi không dung thứ bất kỳ hình thức hối lộ hoặc lạm dụng quyền lực nào vì lợi ích cá nhân, áp dụng cho cả nhân viên và đối tác kinh doanh, cũng như các bên liên quan cùng tham gia theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.

  Đọc thêm
 • Bảo vệ Môi trường

  Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại chúng ta. Thành công trước mắt và lâu dài của Sanofi đòi hỏi sự lãnh đạo quyết đoán để bảo vệ hành tinh của chúng ta và môi trường không khí, đất và nước tự nhiên mà nhân loại phụ thuộc vào.

  Đọc thêm
 • Cam kết với xã hội

  Cách tiếp cận của chúng ta đối với tác động xã hội là tăng cường, tái khẳng định và truyền thông mạnh mẽ cam kết của chúng ta đối với xã hội và cộng đồng mà chúng ta phục vụ. Tác động xã hội của chúng ta tạo ra bởi ba nỗ lực:

  Đọc thêm
 • Sử dụng Phương tiện Truyền thông Xã hội và Giao tiếp Có trách nhiệm

  Tại Sanofi, chúng ta đảm bảo rằng các bên liên quan có thể lắng nghe và tương tác với chúng ta, bao gồm thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng kỹ thuật số. Chúng ta nhận thấy điều này đòi hỏi chúng ta phải giao tiếp có trách nhiệm và hoàn toàn cam kết làm như vậy.

  Đọc thêm
 • Duy trì Cân bằng Lợi ích-Nguy cơ

  Sanofi cam kết truyền thông một cách minh bạch về các sản phẩm của mình, đồng thời đảm bảo thông tin về hiệu lực, hồ sơ an toàn và dịch vụ được cập nhật thường xuyên.

  Đọc thêm
 • Thúc đẩy Nghiên cứu và Phát triển với sự Liêm chính trong Khoa học

  Tại Sanofi, chúng ta cam kết tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển một cách liêm chính và cung cấp các thông tin liên quan một cách minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng đúng cách các sản phẩm của chúng ta.

  Đọc thêm
 • Tương tác với các bên liên quan

  Sanofi cam kết duy trì sự tập trung vào bệnh nhân cũng như hành động với sự liêm chính, tôn trọng, có mục đích hợp pháp, minh bạch và có trách nhiệm khi tương tác với các bên liên quan.

  Đọc thêm
 • Duy trì sự Liêm chính trong Tài chính

 • Duy trì Thực hành Hoạt động Tốt

  Tại Sanofi, chúng ta sản xuất và phân phối các sản phẩm có chất lượng cao nhất trên toàn thế giới để cải thiện cuộc sống của mọi người.

  Đọc thêm
 • Chuyển đổi Y học thông qua Sức khỏe số

  Sanofi đang tận dụng công nghệ để chuyển đổi cách thực hành y khoa và tạo ra một môi trường an toàn và “tuân thủ đạo đức từ khâu thiết kế” cho các giải pháp kỹ thuật số.

  Đọc thêm