Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Thúc đẩy Nghiên cứu và Phát triển với sự Liêm chính trong Khoa học

Tại Sanofi, chúng ta cam kết tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển một cách liêm chính và cung cấp các thông tin liên quan một cách minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng đúng cách các sản phẩm của chúng ta.

Sanofi luôn tìm cách để theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học nhằm cải thiện cuộc sống của mọi người bằng cách ưu tiên khoa học liêm chính trong tất cả các khía cạnh công việc của mình. Điều này có nghĩa là chúng ta tiến hành nghiên cứu và phát triển với những động lực đúng đắn, theo cách duy trì các nguyên tắc đạo đức của mình và tuân theo các quy định, chuẩn mực y khoa và khoa học hiện hành. Cách tiếp cận như vậy nâng cao năng lực của chúng ta và xây dựng lòng tin giữa Sanofi với các bên liên quan, đặt chúng ta vào vị trí thúc đẩy sự đổi mới bền vững.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về khoa học liêm chính trong nghiên cứu của mình, Sanofi thu hút và duy trì nhân tài và các đối tác để cho phép chúng ta có được các sản phẩm và dịch vụ mới để cứu sống mọi người, củng cố mục đích và thúc đẩy sự phát triển bền vững của mình.
 • Bằng cách cam kết công khai thông tin có thể truy cập được về các thử nghiệm lâm sàng của chúng ta và kết quả của những thử nghiệm này, Sanofi xây dựng lòng tin với các bệnh nhân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cộng đồng khoa học.
 • Bằng cách sử dụng các tư vấn từ Ủy ban Đạo đức Sinh học của Sanofi và các tư vấn bổ sung từ Ban Cố vấn Đạo đức Sinh học từ bên ngoài khi cần thiết, Sanofi đảm bảo các hoạt động khoa học và y khoa của mình được tiến hành một cách có đạo đức và liêm chính.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta tiến hành nghiên cứu, bảo vệ các quyền của bệnh nhân và tuân thủ tất cả các luật, quy định và hướng dẫn đạo đức hiện hành liên quan đến Thực hành Tốt Nghiên cứu, Thực hành Tốt Phòng thí nghiệm và Thực hành Tốt Lâm sàng.
 • Chúng ta tiến hành nghiên cứu với mục đích phát triển kiến thức khoa học để mang lại lợi ích cho bệnh nhân trong khi thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học và y khoa.
 • Chúng ta tiến hành đánh giá nội bộ về mọi thông tin khoa học mà chúng ta cung cấp cho cộng đồng khoa học, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân để đảm bảo tuân thủ các thực hành tốt về thông tin khoa học.
 • Chúng ta không đưa ra các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm cũng như không phổ biến thông tin khoa học ước tính không chính xác giá trị thực sự của sản phẩm hoặc dịch vụ và vai trò của chúng trong việc hỗ trợ bệnh nhân.
 • Chúng ta đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc trình bày nghiên cứu và công bố các kết quả nghiên cứu.
 • Chúng ta không thực hiện nghiên cứu hoặc thử nghiệm lâm sàng như một động cơ không phù hợp cho mục đích bán hàng trong quá khứ hoặc tương lai.
 • Chúng ta cam kết bảo vệ quyền lợi động vật và bảo vệ môi trường trong quá trình nghiên cứu và phát triển của mình.
 • Chúng ta thường xuyên xem xét và cập nhật Khuôn khổ Đạo đức Sinh học của Sanofi để đảm bảo tính toàn vẹn của tất cả các hoạt động khoa học và nghiên cứu của mình.
 • Nguyên tắc Định giá và Tiếp cận Toàn cầu (Global Access and Pricing Principles)