Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Duy trì Cân bằng Lợi ích-Nguy cơ

Sanofi cam kết truyền thông một cách minh bạch về các sản phẩm của mình, đồng thời đảm bảo thông tin về hiệu lực, hồ sơ an toàn và dịch vụ được cập nhật thường xuyên.

Sự an toàn của bệnh nhân là nền tảng đối với mục đích của chúng ta trong việc cải thiện cuộc sống của mọi người. Điều này bắt đầu bằng việc bảo vệ những người tham gia các thử nghiệm lâm sàng mà chúng ta tài trợ và mở rộng đến an toàn sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất và chất lượng cung ứng của chúng ta. Chúng ta đảm bảo sự cân bằng tích cực giữa lợi ích và nguy cơ đối với các sản phẩm của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, duy trì tính toàn vẹn đối với dữ liệu của bệnh nhân, cung cấp thông tin để đảm bảo việc sử dụng an toàn và hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, liên tục giám sát và báo cáo các biến cố bất lợi. Khi các sản phẩm và dịch vụ của Sanofi ngày càng phát triển và mang lại nhiều cơ hội hơn nữa để cải thiện sức khỏe bệnh nhân, chúng ta sẽ vẫn kiên định với cam kết bảo vệ sự an toàn của bệnh nhân và hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách ưu tiên sự an toàn của bệnh nhân, Sanofi cải thiện kết quả sức khỏe, nâng cao niềm tin của bệnh nhân vào việc chăm sóc sức khỏe và giành được sự tin tưởng quan trọng từ các bên liên quan.
 • Bằng cách duy trì sự cân bằng tích cực giữa lợi ích và nguy cơ đối với tất cả các sản phẩm của chúng ta trong suốt vòng đời sản phẩm, Sanofi củng cố phương pháp tiếp cận lấy bệnh nhân làm trung tâm và chuẩn bị tốt hơn để giải quyết các nhu cầu liên quan đến nhu cầu an toàn trong tương lai, bao gồm các lĩnh vực đầy hứa hẹn như chỉnh sửa gen và liệu pháp tế bào.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta tuân thủ theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn, hiệu quả và phân tích nguy cơ/lợi ích, được xác định bởi các cơ quan quản lý tại bất cứ nơi nào chúng ta hoạt động.
 • Chúng ta đảm bảo có đủ chứng cứ rằng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có hồ sơ an toàn được chấp thuận trước khi tiến hành thử nghiệm trên con người.
 • Chúng ta cung cấp các thông tin cập nhật về tính an toàn và hiệu quả để hỗ trợ các quyết định của các cơ quan chính phủ, các cơ cơ sở nghiên cứu và ủy ban đạo đức trong việc phê duyệt nghiên cứu lâm sàng của chúng ta.
 • Chúng ta sử dụng quy trình chấp thuận tham gia nghiên cứu lấy bệnh nhân làm trung tâm, trong đó những người tham gia thử nghiệm lâm sàng tiềm năng và/hoặc người chăm sóc của họ đều hiểu các rủi ro an toàn tiềm ẩn trước khi quyết định tham gia một cách tự nguyện.
 • Chúng ta truyền thông minh bạch và thường xuyên cập nhật thông tin về tính an toàn và hiệu quả của các sản phẩm và dịch vụ của mình trong suốt vòng đời sản phẩm.
 • Chúng ta hỗ trợ cho nền giáo dục của cộng đồng khoa học và y khoa bằng cách cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời và cân bằng về các sản phẩm và dịch vụ của mình để đảm bảo việc sử dụng đúng cách.
 • Chúng ta đảm bảo phản hồi một cách kịp thời, trung thực, dựa trên bằng chứng và cân bằng về mặt khoa học cho các yêu cầu thông tin y tế từ bệnh nhân và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ việc sử dụng các sản phẩm của Sanofi một cách có hiểu biết và phù hợp.
 • Chúng ta bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân và thông báo cho bệnh nhân về cách chúng ta sử dụng dữ liệu cá nhân của họ, tất cả đều tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

 • Chúng ta nhanh chóng báo cáo các biến cố bất lợi hoặc phản ứng bất lợi liên quan đến các sản phẩm của Sanofi cho các cơ quan quản lý theo các yêu cầu về cảnh giác dược.
 • Thương mại hóa Sản phẩm và Dịch vụ

  Sanofi cam kết vì sự thành công bền vững và lâu dài của công ty phù hợp với chiến lược của công ty. Để duy trì mục đích và tham vọng của mình, chúng ta làm việc với tất cả các bên liên quan để đảm bảo phương pháp thương mại hóa của chúng ta thúc đẩy phúc lợi của bệnh nhân và xã hội, tuân thủ luật pháp và quy định, đồng thời hoạt động có đạo đức và liêm chính.

  Đọc thêm
  Nguyên tắc Định giá và Tiếp cận Toàn cầu (Global Access and Pricing Principles)
 • Thúc đẩy Nghiên cứu và Phát triển với sự Liêm chính trong Khoa học

  Tại Sanofi, chúng ta cam kết tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển một cách liêm chính và cung cấp các thông tin liên quan một cách minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng đúng cách các sản phẩm của chúng ta.

  Đọc thêm
 • Duy trì Thực hành Hoạt động Tốt

  Tại Sanofi, chúng ta sản xuất và phân phối các sản phẩm có chất lượng cao nhất trên toàn thế giới để cải thiện cuộc sống của mọi người.

  Đọc thêm
 • Chuyển đổi Y học thông qua Sức khỏe số

  Sanofi đang tận dụng công nghệ để chuyển đổi cách thực hành y khoa và tạo ra một môi trường an toàn và “tuân thủ đạo đức từ khâu thiết kế” cho các giải pháp kỹ thuật số.

  Đọc thêm