Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Bảo vệ Môi trường

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại chúng ta. Thành công trước mắt và lâu dài của Sanofi đòi hỏi sự lãnh đạo quyết đoán để bảo vệ hành tinh của chúng ta và môi trường không khí, đất và nước tự nhiên mà nhân loại phụ thuộc vào.

Tại Sanofi, sự cống hiến của chúng ta để cải thiện cuộc sống của mọi người không chỉ dừng lại ở những đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Là một tổ chức toàn cầu, chúng ta cũng chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các hành động nhằm giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người ở hiện tại và các thế hệ tương lai, bao gồm tình trạng thiếu lương thực và nước, suy giảm chất lượng không khí và các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho việc lây lan bệnh tật và dị ứng. Những hành động này bao gồm việc giảm thiểu tác động của sản phẩm và hoạt động của chúng ta lên môi trường cũng như hỗ trợ các cá nhân, tổ chức khác trong những nỗ lực tương tự. Chúng ta cũng đang tăng cường khả năng phục hồi của chính mình khi đối mặt với những thay đổi về môi trường.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách dựa trên kỳ vọng của bệnh nhân, nhân viên và các bên liên quan trên toàn thế giới, bao gồm cả các nhà đầu tư và chính phủ, chúng ta đưa ra quyết định để bảo vệ môi trường.
 • Bằng cách xây dựng lộ trình dẫn đến trung hòa carbon vào năm 2030 và giảm thiểu lượng khí thải trong toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2045 để cuối cùng bù đắp những gì không thể giảm được, chúng ta sẽ góp phần hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C.
 • Bằng cách hạn chế tác động đến môi trường và áp dụng các giải pháp tuần hoàn giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải, chúng ta hỗ trợ việc bảo tồn và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên không khí, đất và nước hữu hạn trên hành tinh của chúng ta.
 • Bằng cách cải thiện hồ sơ môi trường của các sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo tính bền vững của chúng khi thế giới vận động để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và khuyến khích các tổ chức và cá nhân khác trong cùng lĩnh vực của chúng ta thực hiện hành động tương tự.
 • Bằng cách giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người, hỗ trợ ngăn ngừa tử vong sớm; các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí như nhiễm trùng đường hô hấp, bệnh tim và ung thư phổi; sử dụng hoặc tiếp xúc với nước bị ô nhiễm gây ra bệnh đường tiêu hóa và dị ứng; và vấn đề sức khỏe bị tác động nhạy cảm bởi biến đổi khí hậu như là nhiệt độ tăng cao, lũ lụt, hạn hán và hỏa hoạn.
 • Bằng cách hỗ trợ và phát triển nhân viên và đối tác kinh doanh, những người quan tâm và hành động vì sự thịnh vượng của hành tinh và thực thi vai trò của một doanh nghiệp với các nguyên tắc môi trường hàng đầu.
 • Bằng cách đánh giá các cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu cho hoạt động kinh doanh của chúng ta, để phát triển các chiến lược vững mạnh nhằm mở ra các tiềm năng chuyển đổi.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta ưu tiên việc đưa ra quyết định có ý thức về môi trường ở tất cả các cấp độ của tổ chức và khuyến khích hành động lựa chọn có ý thức để bảo vệ môi trường.
 • Chúng ta ngăn chặn ô nhiễm và thiệt hại cho môi trường thông qua việc thực hiện các chính sách và thực hành phản ánh các giá trị của chúng ta với tư cách là một công ty có trách nhiệm với môi trường.
 • Chúng ta ngăn ngừa các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường thông qua các hành động trong và ngoài Sanofi nhằm tác động tích cực đến xã hội và các cộng đồng đa dạng của chúng ta.
 • Chúng ta đưa ra các quyết định ưu tiên các giá trị của mình trong vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
 • Chúng ta giảm thiểu rủi ro về danh tiếng và mất lòng tin của các bên liên quan bằng cách có một cam kết rõ ràng và minh bạch trong việc quan tâm đến môi trường, điều này được phản ánh trong các hành động dứt khoát và ngắn gọn được chúng ta công bố công khai với thông tin trung thực và đầy đủ.
 • Chúng ta ưu tiên bảo vệ môi trường trong việc lựa chọn các đối tác kinh doanh.
 • Chúng ta đánh giá các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu đối với các hoạt động và chuỗi giá trị của mình, để phát triển các chiến lược giảm thiểu hiệu quả.