Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Cam kết với xã hội

Cách tiếp cận của chúng ta đối với tác động xã hội là tăng cường, tái khẳng định và truyền thông mạnh mẽ cam kết của chúng ta đối với xã hội và cộng đồng mà chúng ta phục vụ. Tác động xã hội của chúng ta tạo ra bởi ba nỗ lực:

 • Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp, một chiến lược toàn công ty phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn của chúng ta, được thiết kế để tạo ra sự khác biệt và sự khác biệt này có thể được nhân rộng để đem lại tác động tích cực và ổn định theo thời gian. Mỗi bộ phận của tổ chức đều có vai trò và có đóng góp bằng các sáng kiến hàng đầu trải rộng trong chuỗi giá trị của công ty, từ khâu Nghiên cứu và Phát triển (R&D) cho đến sản xuất và hoạt động thương mại.
 • Tổ chức Y tế Toàn cầu (Global Health Unit, GHU), một doanh nghiệp phi lợi nhuận hỗ trợ đảm bảo các sản phẩm thiết yếu của Sanofi được cung cấp ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình cũng như hỗ trợ các doanh nhân địa phương mở rộng năng lực chăm sóc sức khỏe; và
 • Quỹ từ thiện Foundation S – Nỗ lực tập thể của Sanofi – quỹ tài trợ từ thiện “Nghĩ và Làm” (Think and Do Tank) của chúng ta giúp cải thiện cuộc sống của các cộng đồng dễ bị tổn thương bằng cách thúc đẩy các giải pháp và hành động tập thể liên quan đến bệnh ung thư ở trẻ em, tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm, khả năng phục hồi sức khỏe, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên và ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo bằng cách quyên góp thuốc và cung cấp viện trợ khẩn cấp.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách nhận ra rằng mục đích của chúng ta bao gồm cam kết cơ bản đối với tất cả các bên liên quan nhằm cải thiện sức khỏe của mọi người, mang lại giá trị cho khách hàng, đầu tư vào nhân viên, đối xử công bằng và có đạo đức với các nhà cung cấp, hỗ trợ cộng đồng nơi chúng ta làm việc và tạo ra giá trị lâu dài cho các cổ đông.
 • Bằng cách tăng khả năng tiếp cận và hỗ trợ chi trả cho các sản phẩm và dịch vụ của mình, bao gồm các chương trình dành cho bệnh nhân và các sáng kiến khác, chúng ta củng cố sức mạnh của các cộng đồng và hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với nhóm người dễ bị tổn thương nhất.
 • Bằng cách chủ động hành động vì những người dễ bị tổn thương nhất và ít được đại diện nhất, chúng ta thúc đẩy các giải pháp được xem là không khả thi, bao gồm cả nghiên cứu cho các nhu cầu chưa được đáp ứng.
 • Bằng cách trao quyền cho các nhân viên thực hiện các hoạt động tình nguyện tại địa phương, chúng ta củng cố sức mạnh của các cộng đồng nơi chúng ta sống và làm việc.
 • Bằng cách tham gia vào Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, chúng ta cam kết duy trì các nguyên tắc của Hiệp ước về các thực hành bền vững và có trách nhiệm với xã hội, báo cáo công khai về các nỗ lực thực hiện của chúng ta kể từ năm 2003.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta đảm bảo các cam kết của mình đối với xã hội mang lại tác động có thể quan sát được bằng các đo lường phù hợp và báo cáo công khai.
 • Chúng ta đánh giá cao sự tin tưởng mà xã hội đặt vào Sanofi và theo đuổi các quyết định ở mọi cấp độ trong tổ chức nhằm đạt được và duy trì sự tin tưởng đó, bao gồm việc đưa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào kế hoạch phát triển sự nghiệp của các nhà lãnh đạo của chúng ta.
 • Chúng ta lắng nghe bệnh nhân, nhân viên, đối tác kinh doanh và các bên liên quan, những người tạo nên các cộng đồng nơi chúng ta hoạt động để hỗ trợ việc đưa ra quyết định có tiến bộ và có đạo đức.
 • Chúng tôi nhận ra rằng một số cá nhân dễ bị tổn thương hơn những người khác và Sanofi có trách nhiệm hiểu và giải quyết nhu cầu của họ.
 • Chúng ta hỗ trợ sức khỏe bệnh nhân trên khắp các cộng đồng đa dạng trên thế giới và không phân biệt đối xử với một cộng đồng vì các yếu tố địa lý, xã hội, chính trị hoặc các yếu tố khác.
 • Chúng ta không đưa ra các quyết định làm suy yếu sự phát triển dài hạn và khả năng thực hiện các cam kết phát triển bền vững của chúng ta.
 • Hợp tác với các Đối tác Kinh doanh

  Tại Sanofi, chúng ta hợp tác với nhiều đối tác kinh doanh khác nhau và chúng ta kỳ vọng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất luôn được duy trì.

  Đọc thêm
 • Bảo vệ Môi trường

  Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại chúng ta. Thành công trước mắt và lâu dài của Sanofi đòi hỏi sự lãnh đạo quyết đoán để bảo vệ hành tinh của chúng ta và môi trường không khí, đất và nước tự nhiên mà nhân loại phụ thuộc vào.

  Đọc thêm
 • Tương tác với các bên liên quan

  Sanofi cam kết duy trì sự tập trung vào bệnh nhân cũng như hành động với sự liêm chính, tôn trọng, có mục đích hợp pháp, minh bạch và có trách nhiệm khi tương tác với các bên liên quan.

  Đọc thêm