Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Bảo vệ Quyền riêng tư Dữ liệu và Bảo vệ Thông tin

Sanofi cam kết bảo mật dữ liệu và bảo mật thông tin ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp vì lợi ích của bệnh nhân, nhân viên và các bên liên quan và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.

Khả năng chuyển đổi kỹ thuật số và xử lý dữ liệu đang củng cố cách thức Sanofi tương tác với cá nhân và tổ chức để đạt được mục đích của chúng ta. Xử lý dữ liệu, từ việc thu thập đến lưu trữ, là một thành phần quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta với bệnh nhân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, thành viên của cộng đồng khoa học, khách hàng và người dùng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, cũng như nhân viên và đối tác kinh doanh của chúng ta. Để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu, chúng ta đã triển khai Khung Quản trị Quyền riêng tư Toàn cầu (Global Privacy Governance Framework) nhằm đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách tối ưu. Chúng ta cũng đã áp dụng Khung An ninh mạng và bảo mật (Cybersecurity and Security Framework) để duy trì tính an ninh và bảo mật của các hệ thống công nghệ thông tin, tài sản, thông tin và cơ sở dữ liệu của chúng ta.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách thực hiện và không ngừng nâng cao các thực hành tốt nhất về quyền riêng tư dữ liệu và bảo mật thông tin, Sanofi xây dựng niềm tin và cung cấp sự chắc chắn về mặt pháp lý cho hệ sinh thái thông tin nhạy cảm và dữ liệu quan trọng.
 • Bằng cách cung cấp thông tin chuyên môn, hướng dẫn và hỗ trợ cho nhân viên và các bên liên quan, chúng ta giúp họ ra quyết định đúng đắn khi thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân, phù hợp với các giá trị của chúng ta.
 • Bằng cách áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong việc thiết kế các biện pháp kiểm soát tương xứng để duy trì hiệu quả hoạt động trong khi vẫn đáp ứng các kỳ vọng về quyền riêng tư của bệnh nhân, cá nhân và cơ quan quản lý.
 • Bằng cách hỗ trợ chiến lược kỹ thuật số của Sanofi thông qua việc cung cấp các công cụ và hướng dẫn cải tiến, chúng ta triển khai quyền riêng tư theo thiết kế và bảo mật dữ liệu ngay từ giai đoạn đầu của mỗi dự án.
 • Thông qua việc phát triển cách thức tiếp cận chủ động đối với quyền riêng tư dữ liệu, chúng ta điều chỉnh các mục tiêu của mình và củng cố niềm tin với các cơ quan bảo vệ dữ liệu và các cơ quan quản lý khác.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta nhận ra sự khác nhau về các quy định tại các quốc gia nơi chúng ta hoạt động và thực hiện các chính sách Bảo vệ Thông tin và Khung Quản trị Quyền riêng tư Toàn cầu, bao gồm các tiêu chuẩn, quy trình, mẫu biểu và công cụ được thiết kế để đảm bảo tuân thủ luật pháp về quyền riêng tư và các tiêu chuẩn bảo mật hiện hành.
 • Chúng ta ngăn chặn các sự cố bảo mật thông qua các quy trình cụ thể cũng như các biện pháp vật lý, logic, tổ chức và kỹ thuật và các chương trình chuyên dụng để giải quyết các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài.
 • Chúng ta chủ động phát hiện và quản lý các sự kiện bảo mật và quyền riêng tư như tấn công mạng, vi phạm dữ liệu cá nhân và yêu cầu quyền của chủ thể dữ liệu, đảm bảo các bên liên quan được thông báo và hỗ trợ.
 • Chúng ta đảm bảo mỗi dự án liên quan đến dữ liệu cá nhân đều áp dụng các nguyên tắc về quyền riêng tư theo thiết kế và minh bạch thông qua lộ trình tuân thủ chi tiết từng bước một.
 • Chúng ta tiến hành thẩm định và giám sát tích cực để giúp đảm bảo Sanofi chỉ làm việc với các đối tác kinh doanh đáng tin cậy khi chuyển dữ liệu cá nhân trong nội bộ hoặc ra bên ngoài công ty, đồng thời vẫn đảm bảo rằng các biện pháp bắt buộc và toàn diện được thực hiện để bảo vệ tất cả các hoạt động chuyển giao.
 • Chúng ta chỉ định một mạng lưới các chuyên viên và đại sứ về quyền riêng tư trên toàn Sanofi để cung cấp kiến thức chuyên môn thực tế và hỗ trợ cần thiết đối với các yêu cầu liên quan mà không phân biệt thời gian và địa điểm, cũng như phối hợp với các bên liên quan.
 • Chúng ta nâng cao nhận thức tổng quát thông qua đào tạo và truyền thông để củng cố văn hóa bảo vệ quyền riêng tư và thông tin, giúp chúng ta có khả năng chống lại các mối đe dọa bảo mật tốt hơn.
 • Cạnh tranh Tự do và Công bằng

  Sanofi nỗ lực mang lại kết quả tốt hơn cho bệnh nhân, cộng đồng và các bên liên quan bằng cách cung cấp các liệu pháp đột phá vào đúng thời điểm và với những lý do chính đáng. Chúng ta ủng hộ một sân chơi bình đẳng, trong đó các công ty được tự do và công bằng theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học mà không dựa vào các lợi thế không chính đáng.

  Đọc thêm
 • Chống Hối lộ và Tham nhũng

  Sanofi không dung thứ bất kỳ hình thức hối lộ hoặc lạm dụng quyền lực nào vì lợi ích cá nhân, áp dụng cho cả nhân viên và đối tác kinh doanh, cũng như các bên liên quan cùng tham gia theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.

  Đọc thêm
 • Sử dụng Phương tiện Truyền thông Xã hội và Giao tiếp Có trách nhiệm

  Tại Sanofi, chúng ta đảm bảo rằng các bên liên quan có thể lắng nghe và tương tác với chúng ta, bao gồm thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng kỹ thuật số. Chúng ta nhận thấy điều này đòi hỏi chúng ta phải giao tiếp có trách nhiệm và hoàn toàn cam kết làm như vậy.

  Đọc thêm
 • Duy trì sự Liêm chính trong Tài chính

  Chúng ta cam kết đảm bảo sự liêm chính trong các hoạt động tài chính của Sanofi để hiện thực hóa mục đích của mình, đảm bảo vai trò là đối tác đáng tin cậy trong việc phục vụ các nhu cầu y tế công cộng và mở rộng đổi mới y tế. Sự liêm chính trong tài chính là yếu tố đặc biệt quan trọng để bảo vệ các bệnh nhân mà chúng ta phục vụ cũng như các nhân viên, các bên liên quan và thị trường tài chính. Vì vậy, hồ sơ tài chính của Sanofi được thiết kế để đảm bảo rằng chúng ta không gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, nhà lập pháp, cơ quan có thẩm quyền và công chúng về các khía cạnh tài chính của công ty. Là một công ty niêm yết công khai, Sanofi có trách nhiệm lập và duy trì sổ sách, hồ sơ và tài khoản một cách chính xác cũng như nộp các báo cáo tài chính chính xác, đảm bảo tính minh bạch thông qua việc công bố công khai các thông tin quan trọng. Ngoài các biện pháp kiểm soát và quy trình nội bộ chặt chẽ đối với báo cáo tài chính nhằm thúc đẩy sự tuân thủ Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung (GAAP), sự liêm chính trong tài chính của chúng ta còn mở rộng đến việc nghiêm cấm giao dịch nội gián và rửa tiền. Sanofi tuân thủ các quy tắc quản lý thuế, yêu cầu hạn chế đối với các bên bị từ chối hoặc bị hạn chế và các yêu cầu từ kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài.

  Đọc thêm