Nguyên tắc Định giá và Tiếp cận Toàn cầu (Global Access and Pricing Principles)
Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Thương mại hóa Sản phẩm và Dịch vụ

Sanofi cam kết vì sự thành công bền vững và lâu dài của công ty phù hợp với chiến lược của công ty. Để duy trì mục đích và tham vọng của mình, chúng ta làm việc với tất cả các bên liên quan để đảm bảo phương pháp thương mại hóa của chúng ta thúc đẩy phúc lợi của bệnh nhân và xã hội, tuân thủ luật pháp và quy định, đồng thời hoạt động có đạo đức và liêm chính.

Chúng ta phát triển các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến giúp ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh, từ đó cải thiện cuộc sống của mọi người. Xuyên suốt vòng đời sản phẩm, chúng ta cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao, có được sự tin tưởng của bệnh nhân và các bên liên quan. Việc theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống mọi người đòi hỏi một hệ sinh thái khoa học, hệ sinh thái này sẽ hỗ trợ sự đổi mới và đảm bảo rằng tất cả bệnh nhân đều có thể tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta.  Chúng ta cam kết mang đến các sản phẩm và dịch vụ mới với tinh thần cấp bách và liên tục cải tiến các sản phẩm và dịch vụ cũng như các quy trình kinh doanh của chúng ta.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách theo đuổi cách tiếp cận thương mại hóa, điều này thúc đẩy các nguồn lực quan trọng nhằm đáp ứng các nhu cầu sức khỏe chưa được đáp ứng, cải tiến nghiên cứu và phát triển, tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và mở rộng khả năng tiếp cận phúc lợi của bệnh nhân ở hiện tại và tương lai.
 • Bằng cách hợp tác với các bên liên quan khác nhau để thương mại hóa một cách tốt nhất các sản phẩm và dịch vụ, chúng ta tối đa hóa lợi ích cho bệnh nhân.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta áp dụng phương pháp tiếp cận thương mại cho các sản phẩm mới bắt nguồn từ Nguyên tắc Định giá và Tiếp cận Toàn cầu (Global Access and Pricing Principles), có tính đến bốn tiêu chí:
  • tổng giá trị gia tăng của sản phẩm
  • tính sẵn có hoặc tính sẵn có dự kiến của các phương pháp điều trị tương tự
  • khả năng chi trả của các quốc gia cho các loại thuốc mới
  • các yếu tố đặc biệt cụ thể đối với thuốc hoặc vắc-xin tại thời điểm ra mắt
 • Chúng ta nỗ lực để các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể được tiếp cận nhanh chóng, rộng rãi và công bằng, bất kể khả năng chi trả của một cá nhân.
 • Chúng ta minh bạch trong cách tiếp cận thương mại hóa của mình, bao gồm những lĩnh vực như là thông tin chúng ta cung cấp liên quan đến các loại sản phẩm và bệnh lý mà sản phẩm có chỉ định điều trị, dữ liệu chúng ta thu thập và nguồn cung cấp sản phẩm.
 • Chúng ta quảng bá các sản phẩm và dịch vụ một cách có đạo đức, với sự liêm chính và tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Chúng ta thiết kế thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của mình sao cho chính xác, cân bằng và không gây hiểu lầm