Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Tương tác với các bên liên quan

Sanofi cam kết duy trì sự tập trung vào bệnh nhân cũng như hành động với sự liêm chính, tôn trọng, có mục đích hợp pháp, minh bạch và có trách nhiệm khi tương tác với các bên liên quan.

Để thực hiện mục đích của Sanofi, chúng ta phải tương tác và hợp tác với nhiều bên liên quan trong hệ sinh thái y tế theo nhiều cách. Những bên liên quan này bao gồm bệnh nhân và các tổ chức của bệnh nhân, Người chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, viên chức chính phủ và các tổ chức khoa học và công nghệ, cùng các tổ chức khác. Sự tương tác này là huyết mạch của sự đổi mới liên quan đến sinh dược và khả năng tiếp cận của bệnh nhân với các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Để nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân, các tương tác của chúng ta với mỗi bên liên quan phải phù hợp với các nguyên tắc đạo đức của Sanofi. Điều này bao gồm việc chia sẻ các giá trị về việc tập trung vào lợi ích của bệnh nhân, người tiêu dùng, và cam kết về sự liêm chính, nhận biết các xung đột lợi ích, tôn trọng sự độc lập, đạt được sự minh bạch và tự chịu trách nhiệm về kết quả tương tác của chính chúng ta. Sanofi cũng cam kết thực hiện thảo luận công khai một cách hiệu quả và tham gia chính trị có trách nhiệm với các bên liên quan về các vấn đề gắn liền với sứ mệnh của chúng ta.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách thúc đẩy tương tác với các bên liên quan dựa trên các nguyên tắc về sự tin tưởng và đạo đức, và bằng cách nhận biết các xung đột lợi ích tiềm ẩn, chúng ta tăng cường độ tin cậy trong hoạt động của Sanofi cũng như tính bền vững của hệ sinh thái y tế nơi chúng ta hoạt động.
 • Bằng cách tương tác với bệnh nhân, tổ chức của bệnh nhân và Người chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, chúng ta hiểu rõ hơn nhu cầu của bệnh nhân cũng như tác động của các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta, sử dụng những kiến thức đó để thúc đẩy cải tiến liên tục trong công việc của chúng ta.
 • Bằng cách tạo điều kiện kết nối giữa bệnh nhân và Người chăm sóc sức khỏe cho người bệnh để chia sẻ kinh nghiệm và nhu cầu của họ, chúng ta thúc đẩy nghiên cứu và cải thiện cuộc sống của mọi người.
 • Bằng cách cung cấp thông tin khoa học, giáo dục, lâm sàng, sản phẩm và chính sách theo cách có trách nhiệm đến các bên liên quan, bao gồm bệnh nhân, Người chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, chuyên gia chăm sóc sức khỏe và cơ quan có thẩm quyền, chúng ta cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân và hỗ trợ một sân chơi bình đẳng cho các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo mà chúng ta cung cấp.
 • Bằng cách sử dụng hoạt động tiếp thị phù hợp cho các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng ta giúp tối đa hóa lợi ích cho hệ thống y tế và bệnh nhân.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta cam kết chủ động phát hiện, tránh và/hoặc giảm thiểu xung đột lợi ích có thể xuất hiện trong quá trình tương tác của Sanofi với các bên liên quan.
 • Chúng ta tuân thủ các ranh giới đạo đức một cách rõ ràng khi tương tác với bệnh nhân và Người chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, với tư cách cá nhân và với tư cách như một phần của các tổ chức bệnh nhân, tôn trọng quyền tự chủ của họ và bản chất tự nguyện của các tương tác này.
 • Chúng ta đảm bảo việc hỗ trợ tài chính và hiện vật cho các tổ chức bệnh nhân luôn minh bạch và được phản ánh trong các thỏa thuận bằng văn bản.
 • Chúng ta tương tác với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe một cách minh bạch và chuyên nghiệp, phù hợp với luật pháp và quy định, và không mời chào hoặc cung cấp bất kỳ thứ gì có thể
  • (a) gây ảnh hưởng không phù hợp đến việc kê đơn thuốc hoặc
  • (b) khuyến khích sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta một cách không phù hợp.
 • Chúng ta thông báo cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe về những lợi ích và nguy cơ của các sản phẩm và dịch vụ của mình để giúp bệnh nhân được kê đơn và sử dụng thuốc phù hợp.
 • Chúng ta tổ chức hoặc tài trợ các hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, hội thảo cập nhật thông tin và các sự kiện khác cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các nhóm hỗ trợ bệnh nhân nhằm mục đích thông báo chính xác cho họ về nghiên cứu khoa học cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta.
 • Chúng ta đảm bảo có mục đích kinh doanh chính đáng phù hợp cho bất kỳ sự hợp tác nào với các bên liên quan là chuyên gia bên ngoài cho các dịch vụ tư vấn và/hoặc diễn thuyết.

 • Chúng ta tìm kiếm các đề xuất và lời khuyên từ các chuyên gia bên ngoài, ví dụ như tại các ủy ban cố vấn, và đảm bảo không có sự lạm dụng hay gây ảnh hưởng không thích đáng đến các chuyên gia đó.
 • Chúng ta ghi lại đầy đủ nội dung của tất cả các khoản quyên góp do Sanofi thực hiện và yêu cầu từ người thụ hưởng, thông tin rõ ràng về mục đích phù hợp của các khoản quyên góp.
 • Chúng ta đảm bảo rằng các chương trình tiếp cận thị trường tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc hiện hành bao gồm những quy định liên quan đến cảnh giác dược, định giá, bảo vệ dữ liệu bệnh nhân và chống độc quyền, cũng như các chuẩn mực đạo đức và liêm chính liên quan đến tương tác với các đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác.
 • Chúng ta tuân thủ các ranh giới đạo đức một cách rõ ràng khi tương tác với các viên chức chính phủ và khi thực hiện các cam kết chính trị có trách nhiệm, cung cấp thông tin chính xác và cân bằng, đồng thời nghiêm cấm các ảnh hưởng không chính đáng trong quá trình thiết lập chính sách công và các quy trình ra quyết định khác.
 • Chúng ta không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào với các bên liên quan được coi là hoặc có thể được coi là hoạt động quảng cáo trước khi nhận được giấy phép lưu hành sản phẩm và các ủy quyền cần thiết khác cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
 • Chúng ta tuân thủ các thông lệ hàng đầu về tương tác với các bên liên quan được phản ánh trong các Quy tắc Thực hành toàn cầu, khu vực, hoặc địa phương, chẳng hạn như Quy tắc Thực hành, các Lưu ý và Hướng dẫn của Liên đoàn các nhà sản xuất và Hiệp hội Dược phẩm quốc tế (IFPMA).