Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Hợp tác với các Đối tác Kinh doanh

Tại Sanofi, chúng ta hợp tác với nhiều đối tác kinh doanh khác nhau và chúng ta kỳ vọng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất luôn được duy trì.

Sự hợp tác của chúng ta với các đối tác kinh doanh bao gồm nhà cung cấp, khách hàng, các bên thứ ba làm trung gian bán hàng và tiếp thị, liên minh chiến lược, đối tác liên doanh đều dựa trên sự tin tưởng và điều này rất quan trọng với hoạt động kinh doanh của chúng ta, tạo cơ hội cho Sanofi đạt được mục đích của mình. Điều này cũng có thể gây ra các rủi ro về kinh doanh, tài chính và danh tiếng của Sanofi, đặc biệt khi một đối tác không tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Sanofi.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách chỉ hợp tác với các nhà cung cấp cam kết tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử, chúng ta tăng cường hiệu quả công việc, giảm thiểu sự gián đoạn tiềm tàng và thúc đẩy một hệ sinh thái y tế có đạo đức mang lại lợi ích cho bệnh nhân.
 • Bằng cách hỗ trợ nhân viên Sanofi để họ tự tin hợp tác với các đối tác kinh doanh có sự thấu hiểu và có sự tương đồng về các giá trị, chuẩn mực ứng xử.
 • Bằng cách thúc đẩy sự thành công của các đối tác kinh doanh vừa và nhỏ – những đối tác có các giá trị và chuẩn mực ứng xử tương đồng với chúng ta, cũng như hỗ trợ sự phát triển của họ cùng với Sanofi.
 • Bằng cách chào đón các đối tác kinh doanh – những đối tác có cùng sự đa dạng như bệnh nhân và cộng đồng mà chúng ta phục vụ, thúc đẩy một hệ sinh thái y tế công bằng và toàn diện, sẽ hỗ trợ sự phát triển và sáng tạo của Sanofi.
 • Bằng cách phối hợp với các đối tác trong ngành và các hiệp hội thương mại để củng cố các nguyên tắc đạo đức giữa các đối tác kinh doanh, chúng ta thúc đẩy các tiêu chuẩn cao hơn trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta hợp tác với các đối tác kinh doanh dựa trên các tiêu chí khách quan, bao gồm năng lực đã được chứng minh và hồ sơ về sự liêm chính phù hợp với Bộ Quy tắc Ứng xử, đồng thời đảm bảo các hoạt động thu mua thực hiện công bằng và không phân biệt đối xử.
 • Trước khi chọn một đối tác, chúng ta tiến hành thẩm định dựa trên rủi ro đối với các đối tác kinh doanh của chúng ta.
 • Chúng ta kỳ vọng tất cả các đối tác kinh doanh tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Sanofi, bao gồm việc duy trì các chính sách và quy trình phù hợp cho vai trò là một đối tác của Sanofi. Ngoài ra, chúng ta kỳ vọng các nhà cung cấp tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của chúng ta.
 • Chúng ta sử dụng các biện pháp kiểm soát bao gồm giám sát, đào tạo, kiểm toán thường xuyên và các đánh giá khác để phát hiện, ngăn chặn và khắc phục các hoạt động không tuân thủ hoặc các hoạt động không tuân thủ tiềm ẩn của các đối tác kinh doanh.
 • Chúng ta trao đổi với các đối tác kinh doanh về các yêu cầu mà chúng ta kỳ vọng họ sẽ tuân thủ.
 • Chúng ta đảm bảo sự hợp tác giữa các phòng ban chức năng trong toàn Sanofi trong quy trình quản lý đối tác kinh doanh.
 • Chúng ta tạo thuận lợi cho các đối tác kinh doanh của mình, khi phải đối mặt với một tình huống không tuân thủ tiềm ẩn liên quan đến hoạt động kinh doanh của Sanofi, báo cáo tình huống đó thông qua Đường dây Hỗ trợ Tuân thủ.
 • Cam kết với xã hội

  Cách tiếp cận của chúng ta đối với tác động xã hội là tăng cường, tái khẳng định và truyền thông mạnh mẽ cam kết của chúng ta đối với xã hội và cộng đồng mà chúng ta phục vụ. Tác động xã hội của chúng ta tạo ra bởi ba nỗ lực:

  Đọc thêm
 • Tương tác với các bên liên quan

  Sanofi cam kết duy trì sự tập trung vào bệnh nhân cũng như hành động với sự liêm chính, tôn trọng, có mục đích hợp pháp, minh bạch và có trách nhiệm khi tương tác với các bên liên quan.

  Đọc thêm