Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Chống Hối lộ và Tham nhũng

Sanofi không dung thứ bất kỳ hình thức hối lộ hoặc lạm dụng quyền lực nào vì lợi ích cá nhân, áp dụng cho cả nhân viên và đối tác kinh doanh, cũng như các bên liên quan cùng tham gia theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.

Các hành vi hối lộ và tham nhũng bao gồm hành vi đưa (hoặc nhận) bất kỳ thứ gì có giá trị cho (hoặc từ) bất kỳ người nào nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến bất kỳ hành vi hoặc quyết định nào, đặc biệt là các các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tổ chức bệnh nhân, viên chức chính phủ và tổ chức/ cơ quan nhà nước. Tham nhũng gây hại cho bệnh nhân, làm xói mòn niềm tin vào ngành chăm sóc sức khỏe và có thể gây cắt giảm việc đầu tư vào ngành y, dược. Tham nhũng cũng dẫn đến bất bình đẳng y tế và ngăn chặn sự phát triển kinh tế, nhân quyền và bền vững môi trường. Sự không khoan nhượng của chúng ta đối với bất kỳ hình thức tham nhũng nào thúc đẩy Sanofi nuôi dưỡng một nền văn hóa liêm chính mạnh mẽ. Điều này cũng thúc đẩy chúng ta chống tham nhũng bên ngoài tổ chức ở bất cứ nơi nào nó có thể cản trở mục đích của chúng ta.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách ngăn chặn hối lộ và tham nhũng, cả trong Sanofi và đối với tất cả những đối tượng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của chúng ta, điều này cho phép công ty thực hiện mục đích của mình và đảm bảo tính bền vững của ngành bằng cách duy trì đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời bảo vệ các nguồn lực công cộng và tư nhân để nâng cao chất lượng sức khỏe và đáp ứng kỳ vọng của xã hội.
 • Bằng cách chứng minh sự đáng tin cậy của chúng ta đối với bệnh nhân và các bên liên quan thông qua cam kết ngăn chặn hối lộ và tham nhũng trong nội bộ và quyết tâm chống lại hành vi đó ở bên ngoài Sanofi.
 • Bằng cách trao quyền cho nhân viên để chủ động xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro hối lộ và tham nhũng tiềm ẩn, đồng thời ưu tiên các nguồn lực của chúng ta để quản lý chúng.
 • Bằng cách tham gia vào các sáng kiến đa phương trong ngành dược phẩm sinh học cũng như hợp tác với bệnh nhân, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức đa phương để chống tham nhũng và tăng cường khả năng phục hồi của các hệ thống y tế.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta nghiêm cấm nhân viên hoặc đối tác kinh doanh của mình tham gia vào mọi hành vi hối lộ hoặc hành vi được coi là hối lộ và tham nhũng. Chúng ta yêu cầu họ báo cáo bất kỳ hành vi hối lộ và tham nhũng tiềm ẩn nào, đồng thời thường xuyên đào tạo nhân viên để giúp xác định và ngăn chặn các hành vi đó.
 • Chúng ta nghiêm cấm các khoản tiền bôi trơn, ngay cả khi được pháp luật cho phép.
 • Chúng ta nghiêm cấm nhân viên tặng hoặc nhận quà từ bên thứ ba.
 • Chúng ta bảo vệ các quy trình và loại bỏ các rào cản đối với khả năng của nhân viên hoặc đối tác kinh doanh trong việc phản hồi và báo cáo các mối quan ngại về hối lộ hoặc tham nhũng một cách bí mật bằng các biện pháp bảo vệ và chống lại hành vi trả đũa.
 • Chúng ta ủng hộ chức năng chuyên trách về đạo đức và tuân thủ vững mạnh để có thể thực thi trách nhiệm của mình một cách độc lập và có quyền tiếp cận với lãnh đạo điều hành.
 • Chúng ta sử dụng các chuyên gia giàu kinh nghiệm của mình trên khắp thế giới để đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định về chống hối lộ và chống tham nhũng, cũng như áp dụng các nguyên tắc đạo đức của chúng ta khi các quy định luật pháp có thể không đầy đủ để duy trì được các tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính trong kinh doanh.
 • Chúng ta thực hiện thẩm định chống hối lộ dựa trên rủi ro đối với các đối tác kinh doanh của mình, bao gồm các nhà cung cấp, khách hàng và các bên thứ ba làm trung gian bán hàng và tiếp thị, trước khi hợp tác với họ và thực hiện thẩm định định kỳ trong quá trình hợp tác. Bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào phát sinh trong quá trình giám sát này đều được xem xét và thẩm định để đánh giá sự cần thiết của một kế hoạch giảm thiểu rủi ro, bao gồm chấm dứt hợp đồng nếu cần thiết.