Tìm hiểu Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi

Cạnh tranh Tự do và Công bằng

Sanofi nỗ lực mang lại kết quả tốt hơn cho bệnh nhân, cộng đồng và các bên liên quan bằng cách cung cấp các liệu pháp đột phá vào đúng thời điểm và với những lý do chính đáng. Chúng ta ủng hộ một sân chơi bình đẳng, trong đó các công ty được tự do và công bằng theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học mà không dựa vào các lợi thế không chính đáng.

Sanofi ủng hộ các đạo luật thúc đẩy cạnh tranh và thực hành thương mại công bằng, cũng như một hệ sinh thái đổi mới đầy sinh động. Chúng ta tuân thủ tất cả các luật và quy định ở bất kỳ nơi nào chúng ta kinh doanh và không bao giờ thực hiện các hoạt động kinh doanh phi đạo đức hoặc bất hợp pháp để đạt được lợi thế cạnh tranh. Điều này bao gồm cam kết của chúng ta về việc không bao giờ tham gia hoặc có ý định tham gia vào việc làm mất uy tín của đối thủ cạnh tranh, áp đặt các hạn chế đối với nhà cung cấp hoặc khách hàng, hoặc lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường thông qua thỏa thuận không phù hợp hoặc bất kỳ hình thức thông đồng nào với đối thủ cạnh tranh.

Cách chúng ta Tối đa hóa Cơ hội

 • Bằng cách cạnh tranh tự do và công bằng, Sanofi duy trì sự đổi mới, thúc đẩy chất lượng và mở rộng lựa chọn cho bệnh nhân, cải thiện kết quả sức khỏe và đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan và của xã hội nói chung.
 • Bằng cách hỗ trợ và ủng hộ một sân chơi bình đẳng, Sanofi giúp các bệnh nhân có nhu cầu tiếp cận được những phương pháp điều trị tốt nhất đồng thời hỗ trợ sự bền vững của ngành.
 • Bằng cách ủng hộ và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ, điều này là rất quan trọng để thúc đẩy một hệ sinh thái khuyến khích đầu tư vào đổi mới. Sanofi cũng công nhận rằng bất kỳ vị trí thống lĩnh thị trường nào có được nhờ vào các quyền sở hữu đó cần được các cơ quan quản lý y tế tôn trọng thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân được tiếp cận.
 • Bằng cách hợp tác với nhiều bên liên quan, bao gồm các hiệp hội thương mại và các nhà tổ chức hội nghị của chúng ta để thúc đẩy cạnh tranh tự do và công bằng.

Cách chúng ta Tối thiểu hóa Rủi ro

 • Chúng ta dựa vào một mạng lưới chuyên gia hùng hậu trên khắp thế giới để đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định nhằm thúc đẩy cạnh tranh tự do và công bằng, đồng thời áp dụng các nguyên tắc đạo đức của chúng ta khi mà luật pháp có thể không toàn diện trong việc hỗ trợ một sân chơi bình đẳng.
 • Chúng ta nghiêm cấm nhân viên và các đối tác kinh doanh của mình thông đồng với đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp hoặc khách hàng để theo đuổi các hoạt động nhằm giành lấy bất kỳ lợi ích không chính đáng nào cho Sanofi.
 • Bảo vệ Quyền riêng tư Dữ liệu và Bảo vệ Thông tin

  Sanofi cam kết bảo mật dữ liệu và bảo mật thông tin ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp vì lợi ích của bệnh nhân, nhân viên và các bên liên quan và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.

  Đọc thêm
 • Chống Hối lộ và Tham nhũng

  Sanofi không dung thứ bất kỳ hình thức hối lộ hoặc lạm dụng quyền lực nào vì lợi ích cá nhân, áp dụng cho cả nhân viên và đối tác kinh doanh, cũng như các bên liên quan cùng tham gia theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân. Các hành vi hối lộ và tham nhũng bao gồm hành vi đưa (hoặc nhận) bất kỳ thứ gì có giá trị cho (hoặc từ) bất kỳ người nào nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến bất kỳ hành vi hoặc quyết định nào, đặc biệt là các các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tổ chức bệnh nhân, viên chức chính phủ và tổ chức/ cơ quan nhà nước. Tham nhũng gây hại cho bệnh nhân, làm xói mòn niềm tin vào ngành chăm sóc sức khỏe và có thể gây cắt giảm việc đầu tư vào ngành y, dược. Tham nhũng cũng dẫn đến bất bình đẳng y tế và ngăn chặn sự phát triển kinh tế, nhân quyền và bền vững môi trường. Sự không khoan nhượng của chúng ta đối với bất kỳ hình thức tham nhũng nào thúc đẩy Sanofi nuôi dưỡng một nền văn hóa liêm chính mạnh mẽ. Điều này cũng thúc đẩy chúng ta chống tham nhũng bên ngoài tổ chức ở bất cứ nơi nào nó có thể cản trở mục đích của chúng ta.

  Đọc thêm
 • Sử dụng Phương tiện Truyền thông Xã hội và Giao tiếp Có trách nhiệm

  Tại Sanofi, chúng ta đảm bảo rằng các bên liên quan có thể lắng nghe và tương tác với chúng ta, bao gồm thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng kỹ thuật số. Chúng ta nhận thấy điều này đòi hỏi chúng ta phải giao tiếp có trách nhiệm và hoàn toàn cam kết làm như vậy.

  Đọc thêm
 • Duy trì sự Liêm chính trong Tài chính

  Chúng ta cam kết đảm bảo sự liêm chính trong các hoạt động tài chính của Sanofi để hiện thực hóa mục đích của mình, đảm bảo vai trò là đối tác đáng tin cậy trong việc phục vụ các nhu cầu y tế công cộng và mở rộng đổi mới y tế. Sự liêm chính trong tài chính là yếu tố đặc biệt quan trọng để bảo vệ các bệnh nhân mà chúng ta phục vụ cũng như các nhân viên, các bên liên quan và thị trường tài chính.

  Đọc thêm