Ismerje meg Magatartási kódexünket

Együttműködés érdekelt felekkel

A Sanofinál elkötelezettek vagyunk a betegközpontúság mellett. Az érdekelt felekkel való kapcsolattartás során tisztességesen, tisztelettel, jogszerűen, átláthatóan és felelősségre vonhatóan járunk el.

A Sanofi céljainak teljesítése érdekében, számos módon kell együttműködnünk és partneri kapcsolatot fenntartanunk az egészségügyi ökoszisztéma különböző érdekelt feleivel. Ilyen érdekelt felek többek között a betegek és betegszervezetek, a gondozók, az egészségügyi szakemberek, a kormányzati tisztviselők, valamint a tudományos és technológiai szervezetek. Ezek az interakciók jelentik a biotechnológiai innováció és a betegek termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz való hozzáférésének létfontosságú elemeit. A betegellátás előmozdítása érdekében, az egyes érdekelt felekkel folytatott együttműködésünknek összhangban kell lennie a Sanofi etikai alapelveivel. Ez magában foglalja a beteg- és fogyasztóközpontúságot, valamint a tisztességiránti elkötelezettséget, az összeférhetetlenség felismerését, a kölcsönös függetlenség tiszteletben tartását, az átláthatóság vállalását, valamint az interakcióink eredményéért való felelősségvállalásunkat. A Sanofi továbbá elkötelezett a mellett, hogy a küldetésünket érintő kérdésekben előremutató, nyilvános párbeszédet folytatunk és felelős szakpolitikai elkötelezettséget tanúsítunk az érdekelt felekkel.

Hogyan maximalizáljuk a lehetőségeket,

 • Az érdekelt felekkel való, bizalomra és etikai alapelvekre épülő együttműködés elősegítésével, valamint az esetleges összeférhetetlenség felismerésével erősítjük a Sanofi teljesítményének megbízhatóságát, valamint annak az egészségügyi ökoszisztémának a fenntarthatóságát, amelyben működünk.
 • A betegekkel, betegszervezetekkel és gondozókkal való együttműködés során átfogóbban megismerjük a betegek igényeit, valamint termékeink és szolgáltatásaink hatását. Ezeket a tanulságokat felhasználjuk munkák folyamatos fejlesztése érdekében.
 • Azzal, hogy tiszteletteljesen lehetővé tesszük a betegek és a gondozók közötti kapcsolatokat, hogy megosszák tapasztalataikat és igényeiket, hozzájárulunk a tudományos fejlődéshez, és jobbá tesszük az emberek életét.
 • Azáltal, hogy felelős tudományos, oktatási, klinikai, termék- és szakpolitikai információkat biztosítunk a különböző érdekelt felek számára-beleértve a betegeket, gondozókat, egészségügyi szakembereket és hatóságokat, javítjuk a betegellátást, és egyenlő versenyfeltételeket biztosítunk az általunk kínált innovatív termékek és szolgáltatások számára.
 • Termékeink és szolgáltatásaink megfelelő népszerűsítése révén segítünk a lehető leghatékonyabban kiaknázni az egészségügyi rendszerek és a betegek számára nyújtott előnyöket.

Hogyan minimalizáljuk a kockázatokat.

 • Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy proaktívan észleljük, elkerüljük és/vagy kezeljük az összeférhetetlenséget, amelyek a Sanofi érdekelt felekkel folytatott interakciói során felmerülhetnek.
 • A betegekkel és gondozókkal – egyénileg és betegszervezetek részeként – való kapcsolattartás során tiszteletben tartjuk autonómiájukat és ezen interakciók önkéntes jellegét.
 • Biztosítjuk, hogy a betegszervezetek számára nyújtott pénzügyi és természetbeni támogatásunk átlátható legyen, és ezt az írásos megállapodások is tükrözzék.
 • Átlátható és professzionális módon, a jogszabályokkal és előírásokkal összhangban lépünk kapcsolatba az egészségügyi szakemberekkel, anélkül, hogy bármi olyasmit ajánlanánk fel vagy nyújtanánk részükre, ami alkalmas lenne arra, hogy
  • (a) nem helyénvaló módon befolyásolja a gyógyszerfelírási gyakorlatot, vagy
  • (b) termékeink vagy szolgáltatásaink nem helyénvaló használatát ösztönözze.
 • Az egészségügyi szakembereket tájékoztatjuk termékeink és szolgáltatásaink előnyeiről és kockázatairól, hogy elősegítsük azok megfelelő felírását és használatát a betegek által.
 • Szimpóziumokat, kongresszusokat, tájékoztató előadásokat és egyéb rendezvényeket szervezünk vagy szponzorálunk egészségügyi szakemberek és betegképviseleti csoportok számára azzal a céllal, hogy pontosan tájékoztassuk őket a tudományos kutatásokról, valamint termékeinkről és szolgáltatásainkról.
 • Biztosítjuk, hogy megfelelő, jóhiszemű üzleti cél álljon a mögött, ha külső szakértő érdekelt felet vonunk be tanácsadói és/vagy előadói szolgáltatások teljesítése kapcsán.
 • Javaslatokat és tanácsokat kérünk külső szakértőktől, például tanácsadó testületeken keresztül, és biztosítjuk, hogy ezen interakciók nem alkalmasak ezen szakértők helytelen befolyásolására.

 • Teljes körű nyilvántartást vezetünk a Sanofi által nyújtott adományok jellegéről, és megköveteljük a kedvezményezettől az adományok megfelelő célra történő felhasználásának közzétételét.
 • Gondoskodunk arról, hogy a termékek piacra jutását támogató programjaink megfeleljenek az összes vonatkozó jogszabálynak, előírásnak és kódexnek, beleértve a farmakovigilanciai, árképzési, betegadat-védelmi és versenyjogi jogszabályokat, valamint az üzleti partnerekkel és más érdekelt felekkel való kapcsolattartásra vonatkozó, szigorú integritási szabványokat.
 • Egyértelmű és etikus határokhoz tartjuk magunkat az állami tisztviselőkkel való kapcsolattartás, valamint a felelősségteljes politikai szerepvállalás, a pontos és kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása terén, és megtiltjuk a helytelen befolyást a szakpolitika kialakításában és más döntéshozatali folyamatokban.
 • Nem veszünk részt az érdekelt felekkel folytatott olyan tevékenységekben, amelyek promóciós jellegűek vagy annak tekinthetők, mielőtt termékeinkre vagy szolgáltatásainkra megszereznénk a forgalomba hozatali és egyéb szükséges engedélyeket.
 • Betartjuk az érdekelt felekkel való kapcsolattartásra vonatkozó, irányadó gyakorlatokat, amelyekről a globális, regionális vagy helyi iparági kódexek rendelkeznek, mint például az IFPMA (Gyógyszergyártói Szövetségek Nemzetközi Szervezete) gyakorlati kódexe (IFPMA Code of Practice) és Útmutató megjegyzései (Notes for Guidance).