Descoperiți Codul nostru de Conduită

Interacțiunea cu Stakeholderii noștri

Sanofi se angajează să își concentreze eforturile asupra acestora, precum și să acționeze cu integritate, respect, intenție legitimă, transparență și responsabilitate atunci când interacționează cu stakeholderii.

Pentru a îndeplini scopul Sanofi, trebuie să interacționăm și să colaborăm cu diverși stakeholderi din ecosistemul de sănătate în numeroase moduri. Acești stakeholderi includ, printre alții, pacienți și organizații de pacienți, persoane care acordă îngrijiri pacienților, profesioniști din domeniul sănătății, funcționari publici, funcționari guvernamentali și organizații științifice și tehnologice. Aceste schimburi reprezintă baza inovației biofarmaceutice și a accesului pacienților la produsele și serviciile noastre. Pentru a promova îngrijirea pacienților, interacțiunile noastre cu fiecare stakeholder trebuie să se alinieze principiilor etice ale Sanofi. Acest lucru presupune împărtășirea unei atitudini comune concentrate pe pacient și consumator și angajamentul față de integritate, recunoașterea conflictelor de interese, respectarea independenței reciproce, adoptarea transparenței și asumarea răspunderii pentru rezultatele interacțiunilor noastre. Sanofi s-a angajat, de asemenea, să aibă un discurs public productiv și o implicare politică responsabilă față de stakeholderi în problemele legate de misiunea noastră.

Cum maximizăm oportunitățile

 • Prin încurajarea interacțiunilor cu stakeholderi, care se bazează pe încredere și principii etice și prin recunoașterea potențialelor conflicte de interese, consolidăm fiabilitatea performanței Sanofi, precum și sustenabilitatea ecosistemului de sănătate în care ne desfășurăm activitatea.
 • Prin interacțiunea cu pacienții, organizațiile de pacienți și persoanele care acordă îngrijiri pacienților, înțelegem mai bine nevoile acestora, precum și impactul produselor și serviciilor noastre, utilizând aceste învățăminte pentru a stimula îmbunătățirea continuă a activității noastre.
 • Prin încurajarea pacienților și a persoanelor care îi îngrijesc să împărtășească experiențele și nevoile lor, cu respect față de ei, facem posibil progresul științific, ce conduce la îmbunătățirea vieților oamenilor.
 • Prin furnizarea de informații responsabile științifice, educaționale, clinice, despre produse și politici pentru diverși stakeholderi, inclusiv pacienți, persoane care acordă îngrijiri pacienților, profesioniști din domeniul sănătății și autorități, îmbunătățim îngrijirea pacienților și sprijinim condiții echitabile pentru produsele și serviciile inovatoare pe care le oferim.
 • Prin utilizarea marketingului adecvat pentru produsele și serviciile noastre, contribuim la maximizarea beneficiilor pentru sistemele de sănătate și pacienți.

Cum minimizăm riscurile

 • Ne angajăm să detectăm, să evităm și/sau să atenuăm în mod proactiv conflictele de interese care pot apărea în timpul interacțiunilor Sanofi cu stakehodlerii săi.
 • Respectăm limite etice clare atunci când interacționăm cu pacienții și persoanele care le acordă îngrijiri, individual și ca parte a organizațiilor de pacienți, respectând autonomia acestora și natura voluntară a acestor interacțiuni.
 • Ne asigurăm că sprijinul nostru financiar și în natură pentru organizațiile de pacienți este transparent și reflectat în contracte scrise.
 • Interacționăm cu profesioniștii din domeniul sănătății într-o manieră transparentă și profesională, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare și fără a oferi sau a furniza nimic care ar putea
  • (a) influența în mod nepotrivit practicile de prescriere sau
  • (b) încuraja utilizarea necorespunzătoare a produselor sau serviciilor noastre.
 • Informăm profesioniștii din domeniul sănătății cu privire la beneficiile și riscurile produselor și serviciilor noastre pentru ca acestea să fie în mod adecvat prescrise pacienților și pentru a fi utilizate corespunzător de către pacienți.
 • Organizăm sau sponsorizăm simpozioane, congrese, prezentări informaționale și alte evenimente pentru profesioniștii din domeniul sănătății și grupuri de asociații de pacienți, în scopul de a-i informa cu exactitate despre cercetarea științifică, precum și despre produsele și serviciile noastre.
 • Ne asigurăm că există un scop comercial adecvat pentru orice contractare a unui stakeholder extern ca expert pentru prestarea de servicii de consultanță și/sau conferențiere.
 • Căutăm recomandări și sfaturi de la experți externi, de exemplu în cadrul consiliilor consultative și ne asigurăm că nu se abuzează de acestea pentru a influența în mod necorespunzător experții respectivi.

 • Documentăm în totalitate natura tuturor donațiilor efectuate de Sanofi și solicităm de la beneficiar divulgarea clară a scopului real al donațiilor.
 • Ne asigurăm că programele de acces respectă toate legile, reglementările și codurile aplicabile, inclusiv pe cele referitoare la farmacovigilență, prețuri, protecția datelor pacienților și antitrust, precum și standardele ridicate de integritate legate de interacțiunile cu partenerii de afaceri și alți stakeholderi.
 • Respectăm limitele clare și etice atunci când interacționăm cu funcționari publici și oficiali guvernamentali și când ne implicăm politic în mod responsabil, oferind informații precise și echilibrate și interzicând influența inadecvată în stabilirea politicilor publice și în alte procese decizionale.
 • Nu ne angajăm în activități cu stakeholderi care sunt sau ar putea fi percepute ca fiind promoționale înainte de a obține autorizații de punere pe piață și alte autorizații necesare pentru produsele sau serviciile noastre.
 • Aderăm la practici de top privind interacțiunile cu stakeholderii, reflectate în Codurile industriale globale, regionale sau locale, cum ar fi Codul de practică IFPMA și Notele pentru Îndrumare.