Ознайомтеся з нашим Кодексом ділової поведінки

Взаємодія із зацікавленими сторонами

Компанія Санофі прагне підтримувати зосередженість на пацієнтах, а також діяти сумлінно, з повагою, законно, прозоро, дотримуючись принципів підзвітності під час взаємодії із зацікавленими сторонами.

Для досягнення мети компанії Санофі ми повинні різними способами взаємодіяти та співпрацювати з різними зацікавленими сторонами в екосистемі охорони здоров’я. До цих зацікавлених сторін належать, серед іншого, пацієнти та організації пацієнтів, доглядачі, медичні працівники, державні службовці, наукові та технологічні організації. Такі обміни є джерелом життєвої сили, кров’ю біофармацевтичних інновацій та забезпечують доступ пацієнтів до наших продуктів та послуг. Для сприяння догляду за пацієнтами наша взаємодія з кожною зацікавленою стороною повинна відповідати етичним принципам компанії Санофі. Це включає обмін поглядами пацієнтів та споживачів та прагнення до чесності, визнання конфліктів інтересів, повагу до взаємної незалежності, дотримання прозорості та відповідальність за результати нашої взаємодії. Компанія Санофі також зобов’язується продуктивно проводити громадський дискурс і досягати відповідальної політичної взаємодії із зацікавленими сторонами з питань, пов’язаних із нашою місією.

Як ми максимізуємо можливості

 • Сприяючи взаємодії із зацікавленими сторонами, яка ґрунтується на принципах довіри та етики, а також визнаючи потенційні конфлікти інтересів, ми підвищуємо надійність роботи компанії Санофі та сталий розвиток екосистеми охорони здоров’я, в якій ми працюємо.
 • Взаємодіючи з пацієнтами, організаціями пацієнтів та опікунами, ми краще розуміємо потреби пацієнтів, а також вплив наших продуктів та послуг, використовуючи ці знання для постійного вдосконалення результатів нашої роботи.
 • Ми з повагою ставимося до необхідності підтримувати зв’язки між пацієнтами та доглядачами, щоб вони могли ділитися своїм досвідом і заявляти про свої потреби, а також розвиваємо дослідження та покращуємо життя людей.
 • Відповідально надаючи наукову, навчальну, клінічну, інформацію та інформацію про продукцію та політику різноманітним зацікавленим сторонам, зокрема пацієнтам, доглядачам, медичним працівникам та органам влади, ми покращуємо догляд за пацієнтами та підтримуємо рівні умови для надання інноваційних продуктів та послуг.
 • Використовуючи відповідний маркетинг для наших продуктів і послуг, ми допомагаємо максимізувати переваги для систем охорони здоров’я та для пацієнтів.

Як ми мінімізуємо ризики

 • Ми зобов’язуємося активно виявляти, уникати та/або пом’якшувати конфлікти інтересів, які можуть виникнути під час взаємодії компанії Санофі із зацікавленими сторонами.
 • Ми дотримуємося чітких етичних меж під час взаємодії з пацієнтами та особами, які здійснюють догляд, окремо та в рамках організацій пацієнтів, поважаючи їхню незалежність та добровільний характер цих взаємодій.
 • Ми гарантуємо, що наша фінансова та негрошова підтримка організацій пацієнтів є прозорою та відображена в письмових угодах.
 • Ми взаємодіємо з фахівцями галузі охорони здоров’я прозоро та професійно, відповідно до законів і нормативних актів, не пропонуючи та не надаючи будь-що, що може
  • (a) неналежним чином вплинути на практику призначення препаратів; або
  • (b) заохочувати неналежне використання наших продуктів або послуг.
 • Ми інформуємо медичних працівників про переваги та ризики наших продуктів і послуг, щоб сприяти просуванню належного призначення та використання препаратів пацієнтами.
 • Ми організовуємо або спонсоруємо симпозіуми, конгреси, інформаційні презентації та інші заходи для медичних працівників та груп захисту пацієнтів із метою точного інформування їх про наукові дослідження, а також про наші продукти та послуги.
 • Ми гарантуємо, що у разі залучення зовнішнього експерта для надання консультаційних послуг та/або доповіді, для цього існує відповідна справедлива ділова мета.

 • Ми звертаємося за рекомендаціями та порадами до зовнішніх експертів, наприклад, до експертних рад, і гарантуємо, що ми не зловживаємо своїми повноваженнями з метою неналежного впливу на цих експертів.
 • Ми повністю документуємо характер усіх пожертв, зроблених компанією Санофі, і вимагаємо від бенефіціара чіткого розкриття відповідної мети пожертв.
 • Ми гарантуємо, що програми доступу відповідають усім застосовним законам, нормам і кодексам, включно з тими, що стосуються фармаконагляду, ціноутворення, захисту даних пацієнтів і дотримання антимонопольного законодавства, а також високим стандартам доброчесності, пов’язаним із взаємодією з діловими партнерами та іншими зацікавленими сторонами.
 • Ми дотримуємося чітких та етичних меж під час взаємодії з державними службовцями та при відповідальному залученні представників політичних кіл, наданні точної та збалансованої інформації та забороні неналежного впливу на формування державної політики та інші процеси прийняття рішень.
 • Ми не беремо участь у будь-якій співпраці із зацікавленими сторонами, яка є або може бути сприйнята як рекламна, до отримання маркетингових та інших необхідних дозволів на нашу продукцію чи послуги.
 • Ми дотримуємося передових практик щодо взаємодії із зацікавленими сторонами, відображених у глобальних, регіональних або місцевих галузевих кодексах, таких як Кодекс практики Європейської федерації суб’єктів та асоціацій фармацевтичної промисловості (EFPIA) та примітки до керівництва.
 • Залучення бізнес-партнерів

  У компанії Санофі ми співпрацюємо з різними діловими партнерами, від яких ми очікуємо дотримання найвищих етичних стандартів.

  Читати більше
 • Зобов’язання перед суспільством

  Наш підхід до соціального впливу полягає в зміцненні, підтвердженні та посиленні наших зобов’язань перед суспільством та громадами, де ми ведемо свою діяльність. Наш соціальний вплив досягається трьома напрямками зосередження зусиль:

  Читати більше