Sanofi kultúra és stratégia

Célunk és ambíciónk

Egységes, One Sanofi vagyunk, egy innovatív egészségügyi vállalat, amely elkötelezett, tehetséges embereket és az innovatív tudományt kapcsolja össze azzal az ambícióval, hogy alapjaiban alakítsuk át az orvoslás gyakorlatát. Napjainkban egyetlen egységes cél vezérel minket: fáradhatatlanul kutatjuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az emberek életét. Közös ambíciónk, hogy emberek milliói számára elérhetővé tegyük a korábban elérhetetlent szerte a világon.

Elkötelezettek vagyunk a társadalom iránt, óvjuk bolygónkat, gyógyszereket juttatunk el a leginkább rászoruló csoportok észére, és sokszínű közösségeket építve befogadó munkahelyet teremtünk.

Play to Win stratégiánk

Ambiciózus stratégiánk négy fő pilléren alapul:

 • A növekedésre összpontosítunk, és prioritásokat állítunk fel a portfóliónkon belül, a vállalatunk megerősítése érdekében.
 • Élen járunk az innovációban, az orvoslás gyakorlatát forradalmasító terápiákat biztosítva betegeink számára.
 • Növeljük a hatékonyságunkat azzal, hogy határozott lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az erőforrásainkat a kutatás-fejlesztés területére összpontosítsuk.
 • Újragondoljuk munkamódszereinket: olyan szervezeti kultúrát teremtünk, amely támogatja munkatársainkat a kibontakozásban és előmozdítja az elszámoltathatóságot.

Integrált vállalati társadalmi felelősségvállalási stratégiánk

Vállalati társadalmi felelősségvállalási stratégiánk négy építőelemre összpontosít, amelyek összhangban állnak a Play to Win alapvető üzleti stratégiánkkal:

 • Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az emberek széles körben hozzáférjenek megfizethető egészségügyi szolgáltatásokhoz, miközben elősegítjük, hogy az egészségügyi rendszerek fenntarthatóan működjenek.
 • A kutatás és fejlesztés élvonalában vagyunk azon területeken, ahol még nem áll rendelkezésre megoldás, hogy segítsünk az embereknek teljes életet élni.
 • Törődünk a bolygóval, minimalizálva vállalkozásunk környezeti hatásait.
 • Nemcsak a munkahelyen, hanem a munkahelyen kívül is arra törekszünk, hogy minden Sanofi munkatársnak lehetőséget adjunk arra, hogy a változás mozgatórugójává váljon és felismerjük a csapataink sokszínűségében rejlő lehetőségeket.

Munkavállalói értékajánlatunk

Munkatársainknak tett ígéretünk lényege, hogy a folyamatos fejlődés a célunk, valamint, hogy fedezzünk fel valami rendkívülit: törekedjünk jobb tudományos kutatásokra, jobb gyógyszerekre és jobb eredményekre. Mindehhez a fejlődéshez szükségünk van a munkatársakra. Különböző hátterű emberek, szerte a világon, különböző szerepköröket töltenek be, miközben egyetlen cél egyesít bennünket: fáradhatatlanul kutatjuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az emberek életét.

Sanofi alkalmazottként, olyan emberek vagyunk, akik:

 • Céljainkban osztozunk és képességeinket felhasználva fedezünk fel új dolgokat.
 • Keressük a változást, és szívesen fogadjuk az innovatív ötleteket.
 • Helyesen cselekszünk a vállalatunk, a betegeink, a társadalom és a bolygó érdekeit szem előtt tartva. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a helyes döntést hozzuk meg és hogy cselekedjünk, még akkor is, ha ez a nehezebb út.
 • Csodás dolgokat hozunk létre és átgondolt kockázatokat vállalunk, hogy még jobb megoldásokat találjunk betegeink számára.

Kultúránk és viselkedésünk

Azt szeretnénk, hogy mindenki a legjobbat érje el (play to win), és kibontakozhasson munkájában.

Célunk megvalósítását négy kulcsfontosságú viselkedésmód teszi lehetővé:

 • Erőfeszítéseket teszünk

  Átgondoljuk, hogy hogyan tudunk okosabban, nem pedig keményebben dolgozni, átgondolt kockázatokat vállalunk, és merünk új dolgokat kipróbálni, mert hisszük, hogy még jobb dolgok elérhetőek számunkra.

 • Cselekszünk

  Megalapozott döntéseket hozunk, és proaktívak vagyunk az eredmények elérése terén. Fontossági sorrendet állítunk fel a legjelentősebb hatásra koncentrálva, személyes felelősséget vállalunk a feladatok elvégzéséért, és megoldásokat keresünk a problémákra.

 • A betegek és ügyfelek érdekében cselekszünk

  Gondoskodunk arról, hogy időnket és pénzünket hatékonyan felhasználva támogassuk kutatás-fejlesztési folyamatainkat, és olyan befogadó, megalapozott döntéseket hozzunk, amelyek a legjobban szolgálják közösségeink érdekeit.

 • Egységes, One Sanofiként gondolkodunk

  Célunkat tesszük első helyre azáltal, hogy helyesen cselekszünk, megosztjuk tudásunkat egymással és tanulunk egymástól, valamint előtérbe helyezzük a közösség kollektív fejlődését.

Szeretne még többet megtudni?

Ismerje meg, hogy miként maximalizáljuk a lehetőségeket, miközben minimalizáljuk a kockázatokat.

 • A sokszínű, méltányos és befogadó vállalati környezet támogatása

  A Sanofinál arra törekszünk, hogy visszatükrözzük közösségeink sokszínűségét, és minden egyes nap teljes mértékben ki tudjuk bontakoztatni képességeinket, hogy alapjaiban tudjuk átalakítani az orvoslás gyakorlatát. Szeretnénk hatást gyakorolni a világra azáltal, akik vagyunk, amit teszünk és ahogyan tesszük. Tudatában vagyunk annak, hogy ennek egyetlen módja az, ha ebben sokszínű közösségünk minden tagja részt vesz („All In”).

  További információ
 • Az emberek tisztelete, a pszichológiai biztonság és jóllét támogatása

  Mivel célunk, hogy jobbá tegyük az emberek életét, világszerte fontos számunkra az egyének tisztelete. Ez alatt értjük a Sanofi alkalmazottak fizikai és pszichológiai egészségét, biztonságát és jóllétét, valamint azt, hogy tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, az emberek szabadságát, munkához való jogát és a tisztességes munkakörülményeket. A Sanofin belül olyan környezetet hozunk létre, ahol mindenki biztonságban és támogatva érezheti magát, és teljes mértékben kibontakoztathatja magát a munkában. Ez előmozdítja az innovációt és a kreativitást, továbbá lehetővé teszi, hogy folytathassuk a fejlődést az általunk szolgált emberek érdekében. Azt szeretnénk, hogy a Sanofinál mindenki úgy érezze, hogy a jó cél érdekében cselekszik. Ezért tesszük elsődleges fontosságúvá a fizikai és pszichológiai biztonságot és jóllétet. „All Well” (minden jó) megközelítésünk a következőket foglalja magában: Egészséges elme: az érzelmi és mentális jóllét támogatása Egészséges munkahelyi kultúra: tiszteletteljes, támogató és befogadó kultúra kialakítása minden szinten Egészséges pénzügyek: mindannyiunk segítése pénzügyeink kezelésében és kézben tartásában az élet minden szakaszában; és Egészséges test: a jó fizikai egészség támogatása, a megelőzésre és a minőségi egészségügyi ellátásra összpontosítva Tisztában vagyunk azzal, hogy ahhoz, hogy a Sanofi alkalmazottak magukévá tegyék a Play to Win viselkedésmódokat, a következőket kell elérnünk: a fizikai és pszichológiai egészség és biztonság alapjainak megteremtése; kölcsönös és interperszonális bizalom kiépítése, és annak lehetővé tétele alkalmazottaink számára, hogy biztonságban érezzék magukat, felszólaljanak és átgondolt kockázatokat vállaljanak. Ezek a célok összhangban vannak a felszólalással és az aggályok jelentésével foglalkozó Organizational Justice (szervezeti igazságossági) alapelveinkkel a biztonságos és pozitív munkakörnyezet elősegítése érdekében. Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az ENSZ vállalatokkal és emberi jogokkal kapcsolatos vezérelvei, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization, ILO) Alapegyezményei mellett A munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló ILO nyilatkozat iránti elkötelezettségünk révén minden emberre kiterjesztjük tiszteletünket.

  További információ
 • Az adatvédelem biztosítása és az információk védelme

  A Sanofi szervezetünk minden szintjén elkötelezett az adatvédelem és az információbiztonság iránt a betegek, alkalmazottaink és az érdekelt felek, valamint a szabályozási kötelezettségek teljes körű betartásának biztosítása érdekében.

  További információ
 • Termékek és szolgáltatások forgalmazása

  Vállalatunk elkötelezett a stratégiánkkal összhangban álló, fenntartható és hosszú távú sikerünk iránt. Célunk és ambíciónk fenntartása érdekében minden érdekelt féllel együttműködünk annak biztosítása érdekében, hogy kereskedelmi tevékenységünk elősegítse a betegek és a társadalom jólétét, megfeleljen a jogszabályoknak és szabályozásoknak, valamint etikusan és tisztességesen működjön. Innovatív termékeket és szolgáltatásokat fejlesztünk, amelyek segítenek megelőzni, diagnosztizálni és kezelni a betegségeket, ezáltal jobbá téve az emberek életét. A termék teljes életciklusa során elkötelezettek vagyunk a szigorú etikai normák iránt, ezzel elnyerve a betegek és az érdekelt felek bizalmát. Fáradhatatlanul kutatjuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az emberek életét. Ennek a célnak az eléréséhez olyan élettudományi ökoszisztémára van szükség, amely jutalmazza az innovációt, és biztosítja, hogy minden olyan beteg, akinek szüksége van termékeinkre és szolgáltatásainkra, hozzáférhessen azokhoz.  Elkötelezetten és a sürgősség érzetével igyekszünk új termékeket és szolgáltatásokat létrehozni, és folyamatosan fejleszteni azokat, valamint üzleti folyamatainkat.

  További információ
 • Üzleti partnerek szerződtetése

  A Sanofinál számos különféle üzleti partnerrel működünk együtt, akiktől a legszigorúbb etikai normák betartását várjuk el.

  További információ
 • Szabad és tisztességes verseny

  A Sanofi arra törekszik, hogy jobb eredményeket érjen el a betegek, a közösségek és az érdekelt felek számára azáltal, hogy a megfelelő időben és a megfelelő okokból úttörő terápiákat kínál. Támogatjuk az egyenlő versenyfeltételeket biztosító környezetet, ahol a vállalatok szabadon és tisztességesen, indokolatlan előny nélkül kutatják fáradhatatlanul a tudomány csodáit.

  További információ
 • Küzdelem a vesztegetés és a korrupció ellen

  A Sanofi nem tűri a személyes haszonszerzés céljából történő vesztegetés és a hatalommal való visszaélés semmilyen formáját, sem alkalmazottaink, sem üzleti partnereink, sem azon érdekelt felek körében, akik részt vesznek a tudomány csodáinak kutatásában, hogy jobbá tegyük az emberek életét.

  További információ
 • A környezet védelme

  A klímaváltozás korunk egyik legsürgetőbb kihívása. A Sanofi azonnali és hosszú távú sikere határozott vezetést igényel bolygónk védelme, valamint a természetes levegő, föld és a vízi környezet védelme érdekében, amelyektől az emberiség léte függ.

  További információ
 • Társadalom iránti elköteleződés

  A Sanofi megközelítése a társadalomra gyakorolt hatása tekintetében az, hogy megszilárdítja, megerősíti és növeli a társadalom és az általa szolgált közösségek iránti elköteleződését. A társadalomra gyakorolt hatásunkat három kezdeményezés határozza meg: 

  További információ
 • A közösségi média használata és felelősségteljes kommunikáció

  A Sanofinál biztosítjuk, hogy érdekelt feleink információt kapjanak rólunk, és kapcsolatba léphessenek velünk, többek között a közösségi médián és a digitális platformokon keresztül. Felismerjük, hogy ez megköveteli tőlünk a felelősségteljes kommunikációt, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk ennek teljesítése iránt.

  További információ
 • Haszon/kockázat egyensúly fenntartása

  A Sanofi elkötelezett a termékeivel kapcsolatos, átlátható kommunikáció mellett, miközben gondoskodik a hatékonyságról, a biztonságossági profilról és a szolgáltatásokról szóló információk rendszeres frissítéséről.

  További információ
 • A kutatás és fejlesztés felgyorsítása a tudományos tisztesség fenntartásával

  A Sanofinál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kutatási és fejlesztési tevékenységeinket tisztességesen végezzük, és a termékeink megfelelő használatának elősegítése érdekében a releváns információkat átlátható módon biztosítsuk.

  További információ
 • Együttműködés érdekelt felekkel

  A Sanofinál elkötelezettek vagyunk a betegközpontúság mellett. Az érdekelt felekkel való kapcsolattartás során tisztességesen, tisztelettel, jogszerűen, átláthatóan és felelősségre vonhatóan járunk el.

  További információ
 • A tisztességes pénzügyi működés fenntartása

  Elkötelezettek vagyunk a Sanofi pénzügyi tevékenységeinek tisztességes működése iránt, hogy célunkat el tudjuk érni, és megbízható partnerek maradjunk a közegészségügyi igények kiszolgálásában és az egészségügyi innovációk terén.. A pénzügyi tisztességes működés létfontosságú az általunk kiszolgált betegek, munkatársaink, az érdekelt felek és a pénzügyi piacok védelme érdekében.

  További információ
 • Helyes működési gyakorlatok fenntartása

  A Sanofinál világszerte a legjobb minőségű termékeket gyártjuk és forgalmazzuk, hogy jobbá tegyük az emberek életét.

  További információ
 • A gyógyászat átalakítása a digitális egészségügy útján

  A Sanofi a technológiát arra használja, hogy alapjaiban alakítsa át az orvoslás gyakorlatát, és biztonságos, valamint „beépített etikus” környezetet hozzon létre a digitális megoldások számára.

  További információ