Kire vonatkozik a jelen Magatartási kódex?

Kire vonatkozik a jelen Magatartási kódex?

Kódexünk hatálya kiterjed valamennyi Sanofi alkalmazottra és minden olyan személyre, aki a Sanofi számára vagy nevében dolgozik, mint például a szerződéses vállalkozók és az üzleti partnerek. Segít megismerni a munkánkat irányító értékeket és elvárásokat. Ismerteti azokat a viselkedésmódokat, amelyeket mindannyiunknak tanúsítanunk kell ahhoz, hogy értékeinket és elvárásainkat életre keltsük. És ami ugyanilyen fontos: segít elérni azon célunkat, hogy segíthessünk az embereknek, hogy hosszabb és minőségibb életet éljenek. Kódexünk megértése és betartása a Sanofinál való foglalkoztatás feltétele. A Sanofi az etikus magatartás szigorú normáit szorgalmazza minden érdekelt fél vonatkozásában, beleértve az egészségügyi szakembereket és szolgáltatókat, a kormányzatot, a kutatóintézeteket és a betegszervezeteket.

A jelen Kódex alapvető referenciadokumentumként szolgál a Sanofi azon normáira és eljárásaira vonatkozóan, amelyek a felelős üzleti működés kultúráját támogatják szervezetünkön belül, és mindazok irányába, akikkel kapcsolatba kerülünk.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a Kódex konkrét alkalmazása a helyi jogszabályoktól vagy előírásoktól függően változhat. Azokban az esetekben, amikor a jelen Kódex a helyi jogszabályoknál vagy előírásoknál szigorúbb magatartási normákat határoz meg, Kódexünk minősül irányadónak. Amennyiben a helyi jogszabályok vagy előírások a Kódexben meghatározottaknál szigorúbb magatartási normákat határoznak meg, a helyi jogszabályok és előírások az irányadók.