Ismerje meg Magatartási kódexünket

A kutatás és fejlesztés felgyorsítása a tudományos tisztesség fenntartásával

A Sanofinál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kutatási és fejlesztési tevékenységeinket tisztességesen végezzük, és a termékeink megfelelő használatának elősegítése érdekében a releváns információkat átlátható módon biztosítsuk.

A Sanofi arra törekszik, hogy fáradhatatlanul kutassa a tudomány csodáit, hogy jobbá tegye az emberek életét azáltal, hogy a tudományos területen végzett munkánkban mindig a tisztesség a legfontosabb számunkra. Ez azt jelenti, hogy kutatásainkat és fejlesztéseinket helyes motivációval és oly módon végezzük, amely megfelel etikai alapelveinknek, és összhangban áll a vonatkozó engedélyeztetési, orvosi és tudományos normákkal. Ez a megközelítés bővíti lehetőségeinket, és bizalmat épít a Sanofi és az érdekelt felek között, ami ösztönzőleg hat fenntartható innovációs tevékenységünkre.

Hogyan maximalizáljuk a lehetőségeket,

 • Azzal, hogy kutatásaink során a tudományos tisztesség legszigorúbb normáit alkalmazzuk, a Sanofi olyan tehetségeket és partnereket képes bevonzani és megtartani, akik életmentő termékek és szolgáltatások fejlesztését teszi lehetővé, ezzel megerősítenek bennünket célunkban és elősegítik tartós növekedésünket.
 • Azáltal, hogy elkötelezettek vagyunk a klinikai vizsgálatainkról és eredményeikről szóló hozzáférhető információk nyilvános közzététele mellett, bizalmat teremtünk a betegek, az egészségügyi szakemberek, az egészségügyi szolgáltatók és a tudományos közösség körében.
 • A Sanofinál a Bioetikai Bizottságának segítségével, illetve szükség esetén, egy külső Bioetikai Tanácsadó Bizottsággal való konzultációval kívánunk arról gondoskodni, hogy etikusan és tisztességesen végezzük tudományos és orvosi tevékenységeinket.

Hogyan minimalizáljuk a kockázatokat.

 • Kutatásainkat a betegek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a helyes kutatási gyakorlatra, a helyes laboratóriumi gyakorlatra és a helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó, valamennyi alkalmazandó jogszabály, előírás és etikai irányelv betartásával végezzük.
 • Kutatásainkat azzal a szándékkal végezzük, hogy olyan tudományos ismereteket fedezzünk fel, amelyek amellett, hogy a betegek javát szolgálják, előmozdítják a tudomány és az orvostudomány fejlődését is.
 • A tudományos közösség, az egészségügyi szolgáltatók és a betegek számára átadott valamennyi tudományos jellegű információt felülvizsgáljuk, hogy ezáltal garantáljuk a helyes tudományos tájékoztatási gyakorlatok betartását.
 • Nem teszünk hamis vagy félrevezető kijelentéseket, és nem terjesztünk olyan tudományos információkat, amelyek pontatlanul becsülik meg az érintett termék vagy szolgáltatás valós értékét, és a betegellátásban betöltött szerepét.
 • Biztosítjuk az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a kutatások bemutatása és a vizsgálati eredmények közzététele során.
 • Nem folytatunk kutatásokat vagy klinikai vizsgálatokat a múltbeli vagy jövőbeli értékesítés helytelen módon történő ösztönzése érdekében.
 • A kutatásaink és fejlesztéseink során elkötelezettek vagyunk az állatok jóléte és a környezet védelme iránt.
 • Rendszeresen felülvizsgáljuk és frissítjük a Sanofi Bioetikai keretrendszerét, hogy garantáljuk valamennyi tudományos és kutatási tevékenységünk megkérdőjelezhetetlenségét.
 • Termékek és szolgáltatások forgalmazása

  Vállalatunk elkötelezett a stratégiánkkal összhangban álló, fenntartható és hosszú távú sikerünk iránt. Célunk és ambíciónk fenntartása érdekében minden érdekelt féllel együttműködünk annak biztosítása érdekében, hogy kereskedelmi tevékenységünk elősegítse a betegek és a társadalom jólétét, megfeleljen a jogszabályoknak és szabályozásoknak, valamint etikusan és tisztességesen működjön.

  További információ
 • Haszon/kockázat egyensúly fenntartása

  A Sanofi elkötelezett a termékeivel kapcsolatos, átlátható kommunikáció mellett, miközben gondoskodik a hatékonyságról, a biztonságossági profilról és a szolgáltatásokról szóló információk rendszeres frissítéséről.

  További információ
 • Helyes működési gyakorlatok fenntartása

  A Sanofinál világszerte a legjobb minőségű termékeket gyártjuk és forgalmazzuk, hogy jobbá tegyük az emberek életét.

  További információ
 • A gyógyászat átalakítása a digitális egészségügy útján

  A Sanofi a technológiát arra használja, hogy alapjaiban alakítsa át az orvoslás gyakorlatát, és biztonságos, valamint „beépített etikus” környezetet hozzon létre a digitális megoldások számára.

  További információ