Ismerje meg Magatartási kódexünket

Üzleti partnerek szerződtetése

A Sanofinál számos különféle üzleti partnerrel működünk együtt, akiktől a legszigorúbb etikai normák betartását várjuk el.

Üzleti partnereinkkel fenntartott kapcsolataink – beleértve a szállítókat, ügyfeleket, valamint a harmadik fél értékesítési és marketing közvetítőket, stratégiai szövetségeket és vegyesvállalatokat – a bizalomra épülnek, és létfontosságúak munkánk szempontjából, mivel ezek teszik lehetővé a Sanofi számára, hogy elérje célját. Emellett számos kockázatot is jelenthetnek működésünkre, pénzügyeinkre és hírnevünkre, különösen akkor, ha az üzleti partner nem tartja be a Sanofi Magatartási kódexét.

Hogyan maximalizáljuk a lehetőségeket,

 • Azáltal, hogy csak olyan szállítókkal tartunk fenn üzleti kapcsolatot, akik betartják Magatartási kódexünket, növeljük teljesítményünket, mérsékeljük a lehetséges kockázatokat és támogatjuk a betegek számára előnyös, etikus egészségügyi ökoszisztémát.
 • Azáltal, hogy támogatjuk a Sanofi munkatársait abban, hogy magabiztosan működjenek együtt üzleti partnereinkkel a közös értékek és magatartási normák tudomásul vételével.
 • Azáltal, hogy elősegítjük a kis és közepes méretű üzleti partnerek sikerét, akik osztoznak értékeinkben és magatartási normáinkban, támogatva a Sanofival párhuzamos növekedésüket.
 • Olyan üzleti partnerek felkarolásával, akik ugyanolyan sokszínűek, mint a betegek és közösségek, akiket támogatunk, egy olyan méltányos és befogadó egészségügyi ökoszisztémát előmozdítva, amely hozzájárul a Sanofi növekedéséhez és kreativitásához.
 • Azáltal, hogy együttműködünk a szektor többi szereplőjével és az iparági szövetségekkel abban, hogy megerősítsük az etikai alapelveket a közös üzleti partnerek között, elősegítjük a szigorúbb normák érvényesülését üzleti szektorunkban.

Hogyan minimalizáljuk a kockázatokat.

 • Az üzleti partnerekkel objektív kritériumok alapján működünk együtt, beleértve a bizonyított kompetenciákat és a Magatartási kódexünkkel összhangban álló tisztességes előéletet, miközben tisztességes és diszkriminációmentes beszerzési gyakorlatokat alkalmazunk.
 • Kiválasztásuk előtt üzleti partnereinket kockázatalapú átvilágításnak vetjük alá.
 • Minden üzleti partnerünktől elvárjuk, hogy betartsa az összes vonatkozó jogszabályt és előírást, és a Sanofi Magatartási kódexével összhangban járjon el, beleértve a Sanofival fennálló partnerségi szerepére vonatkozó megfelelő szabályzatok és eljárások fenntartását. Ezenkívül elvárjuk szállítóinktól, hogy betartsák Szállítói magatartási kódexünke.
 • Olyan ellenőrzéseket alkalmazunk, amelyek rendszeres monitorozást, képzést, auditálást és egyéb értékeléseket foglalnak magukban, hogy segítsenek felismerni, megelőzni és orvosolni az üzleti partnereink tényleges vagy potenciális nem megfelelő tevékenységeit.
 • Üzleti partnereinkkel közöljük követelményeinket, amelyek betartását elvárjuk tőlük.
 • Üzleti partnereink életciklus-kezelése során a Sanofi egész szervezetén belül funkciókon átívelő együttműködést folytatunk.
 • Lehetővé tesszük üzleti partnereink számára, hogy a Sanofi üzleti tevékenységével kapcsolatos potenciális nem megfelelő helyzettel szembesülve bejelentsék azt a Speak-Up Helpline segélyvonalon keresztül.
 • Társadalom iránti elköteleződés

  A Sanofi megközelítése a társadalomra gyakorolt hatása tekintetében az, hogy megszilárdítja, megerősíti és növeli a társadalom és az általa szolgált közösségek iránti elköteleződését. A társadalomra gyakorolt hatásunkat három kezdeményezés határozza meg: 

  További információ
 • Együttműködés érdekelt felekkel

  A Sanofinál elkötelezettek vagyunk a betegközpontúság mellett. Az érdekelt felekkel való kapcsolattartás során tisztességesen, tisztelettel, jogszerűen, átláthatóan és felelősségre vonhatóan járunk el.

  További információ