Ismerje meg Magatartási kódexünket

Társadalom iránti elköteleződés

A Sanofi megközelítése a társadalomra gyakorolt hatása tekintetében az, hogy megszilárdítja, megerősíti és növeli a társadalom és az általa szolgált közösségek iránti elköteleződését. A társadalomra gyakorolt hatásunkat három kezdeményezés határozza meg: 

 • Vállalati szintű társadalmi felelősségvállalás, amely a hosszú távú üzleti stratégiánkhoz igazodó, a Sanofi egészére kiterjedő stratégia, melynek célja, hogy olyan, hosszú távon fenntartható pozitív hatást érjen el a társadalom felé való elköteleződés területén, ami változást eredményez. Ebben a szervezet minden részének, a K+F-től a gyártáson át a kereskedelmi műveletekig megvan a maga szerepe és úttörő kezdeményezésekkel járulnak hozzá.
 • Global Health Unit (GHU), egy nonprofit vállalat, amely alapvető Sanofi termékeket tesz elérhetővé alacsony és közepes jövedelmű országokban, valamint támogatja a helyi vállalkozókat az egészségügyi kapacitás bővítésében; és
 • Foundation S – a Sanofi kollektíva, a „Think and Do Tank” jegyében gondolkodó és cselekvő jótékonysági szervezetünk, amely a kiszolgáltatott csoportok életminőségének javítására törekszik a gyermekkori daganatos betegségek, az éghajlatváltozás, az egészségügyi rendszerek fenntartható működése, valamint az elhanyagolt trópusi betegségek területét célzó, közösségi alapú megoldások ösztönzésével, valamint humanitárius válsághelyzetekben gyógyszeradománnyal és sürgősségi segítségnyújtással is segít.

Hogyan maximalizáljuk a lehetőségeket,

 • Felismerve, hogy célunk magában foglalja, hogy elkötelezettek vagyunk az emberek egészségének javítása iránt, az ügyfelek számára értéket biztosítunk a munkatársainkba invesztálunk, a szállítóinkkal tisztességesen és etikusan járunk el, a közösségeinket támogatjuk, valamint a részvényeseink számára hosszú távon teremtünk értéket.
 • Termékeink és szolgáltatásaink elérhetőségének javításával, többek között betegprogramok és egyéb kezdeményezések révén, erősítjük a közösségeket és egészségügyi rendszereiket, különösen a kiszolgáltatott csoportok számára.
 • Azáltal, hogy proaktív módon segítjük a legkiszolgáltatottabb és az alulreprezentált személyeket, olyan megoldásokat valósítunk meg, amelyek egyébként nem lennének lehetségesek, beleértve a megválaszolatlan orvosi igényeket szolgáló kutatást.
 • Azzal, hogy lehetővé tesszük munkatársaink számára, hogy helyi önkéntes tevékenységet végezzenek, erősítjük a közösségeket, ahol élünk és dolgozunk.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Global Compact egyezményéhez való csatlakozásunk óta elkötelezettek vagyunk az egyezmény fenntartható és társadalmilag felelős gyakorlatokra vonatkozó elveinek betartása iránt, továbbá nyilvános jelentést készítünk a 2003 óta ezen a téren tett erőfeszítéseinkről.

Hogyan minimalizáljuk a kockázatokat.

 • Gondoskodunk róla, hogy a társadalom iránti elkötelezettségünk kézzelfogható, mérhető és a nyilvánosság számára hozzáférhető eredményeket hozzon.
 • Nagyra értékeljük a társadalom Sanofiba vetett bizalmát, és szervezetünk minden szintjén olyan döntéseket hozunk, amelyek célja e bizalom erősítése és megőrzése, ideértve a vállalati társadalmi felelősségvállalás beépítését vezetőink karrierútjába.
 • A jobb és etikus döntéshozatal támogatása érdekében odafigyelünk a betegekre, munkatársainkra, üzleti partnereinkre és azokra az érdekelt felekre, akik a közösségeket alkotják, ahol működünk.
 • Tudatában vagyunk annak, hogy egyes emberek kiszolgáltatottabbak, mint mások, és hogy a Sanofi felelős az ő igényeik felismeréséért és kielégítéséért is.
 • Támogatjuk a betegek egészségét a világ különböző közösségein belül, és nem alkalmazunk hátrányos megkülönböztetést egyetlen közösséggel szemben sem, a földrajzi, társadalmi, politikai vagy egyéb tényezők alapján.
 • Nem hozunk olyan döntéseket, amelyek gyengítenék hosszú távú fejlődésünket és azon képességünket, hogy fenntartható módon teljesítsük kötelezettségvállalásainkat.
 • Üzleti partnerek szerződtetése

  A Sanofinál számos különféle üzleti partnerrel működünk együtt, akiktől a legszigorúbb etikai normák betartását várjuk el.

  További információ
 • A környezet védelme

  A klímaváltozás korunk egyik legsürgetőbb kihívása. A Sanofi azonnali és hosszú távú sikere határozott vezetést igényel bolygónk védelme, valamint a természetes levegő, föld és a vízi környezet védelme érdekében, amelyektől az emberiség léte függ.

  További információ
 • Együttműködés érdekelt felekkel

  A Sanofinál elkötelezettek vagyunk a betegközpontúság mellett. Az érdekelt felekkel való kapcsolattartás során tisztességesen, tisztelettel, jogszerűen, átláthatóan és felelősségre vonhatóan járunk el.

  További információ