Magatartási kódex Magatartási kódex

Magatartási kódex

Kódexünk erkölcsi iránytűként szolgál, amely útmutatást nyújt számunkra, miközben fáradhatatlanul kutatjuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az emberek életét .

Magatartási kódexünk vállalatunk „alkotmánya”, és így azt minden Sanofi munkatársunknak, illetve azoknak, akikkel üzleti kapcsolatban állunk, kötelező elolvasni. Ezenkívül nyilvános kötelezettségvállalást jelent az érdekelt felek – egészségügyi szakemberek, betegek, tudósok, befektetők – felé, akiknek joguk van megismerni, hogy a Sanofi munkatársaiként milyen értékeket képviselünk, és hogyan járunk el a Play to Win stratégiával összhangban tisztességes üzleti tevékenységünk során.

Paul Hudson

Chief Executive Officer (vezérigazgató)

További információ

Olyan iparágban dolgozunk, amelynek célja az innováció, az emberek életének megóvása és a közegészség megőrzése érdekében. Az ilyen különleges cél fokozott elvárásokkal jár. Ezért minden tevékenységünk középpontjában a felelősségteljes fejlődés áll, melyben a Magatartási kódex támogat minket.

Julien Durand

Chief Ethics & Business Integrity Officer (A Sanofi etika és felelős üzleti működés vezetője)

További információ

A Sanofi kultúrája és stratégiája

Egységes, One Sanofi vagyunk, egy modern egészségügyi vállalat, amely az elkötelezett, tehetséges embereket és az innovatív tudományt kapcsolja össze azzal a céllal, hogy alapjaiban alakítsuk át az orvoslás gyakorlatát. Napjainkban egyetlen egységes cél vezérel minket: fáradhatatlanul kutatjuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az emberek életét. Közös ambíciónk, hogy emberek millióinak szerte a világon elérhetővé tegyük a korábban elérhetetlent.
További információ

Etikai és kockázati kultúra

Ahhoz, hogy fáradhatatlanul kutassuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az emberek életét, erős erkölcsi iránytűre van szükségünk. A miénkhez hasonló ambiciózus és nemes célhoz olyan kultúrára van szükség, amelyet az etika és a felelős üzleti működés vezérel. Ez azt jelenti, hogy mindannyian a legjobb etikus énünket bontakoztatjuk ki a munkánkban, hogy helyes döntéseket hozzunk a betegeink érdekében.
További információ

Maximalizáld a lehetőségeket és minimalizáld a kockázatokat

Fedezd fel, hogyan maximalizáljuk a lehetőségeket, miközben minimalizáljuk a kockázatokat.

 • A sokszínű, méltányos és befogadó vállalati környezet támogatása

  A Sanofinál arra törekszünk, hogy visszatükrözzük közösségeink sokszínűségét, és minden egyes nap teljes mértékben ki tudjuk bontakoztatni képességeinket, hogy alapjaiban tudjuk átalakítani az orvoslás gyakorlatát. Szeretnénk hatást gyakorolni a világra azáltal, akik vagyunk, amit teszünk és ahogyan tesszük. Tudatában vagyunk annak, hogy ennek egyetlen módja az, ha ebben sokszínű közösségünk minden tagja részt vesz („All In”).

  További információ
 • Az emberek tisztelete, a pszichológiai biztonság és jóllét támogatása

  Mivel célunk, hogy jobbá tegyük az emberek életét, világszerte fontos számunkra az egyének tisztelete. Ez alatt értjük a Sanofi alkalmazottak fizikai és pszichológiai egészségét, biztonságát és jóllétét, valamint azt, hogy tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, az emberek szabadságát, munkához való jogát és a tisztességes munkakörülményeket. A Sanofin belül olyan környezetet hozunk létre, ahol mindenki biztonságban és támogatva érezheti magát, és teljes mértékben kibontakoztathatja magát a munkában. Ez előmozdítja az innovációt és a kreativitást, továbbá lehetővé teszi, hogy folytathassuk a fejlődést az általunk szolgált emberek érdekében. Azt szeretnénk, hogy a Sanofinál mindenki úgy érezze, hogy a jó cél érdekében cselekszik. Ezért tesszük elsődleges fontosságúvá a fizikai és pszichológiai biztonságot és jóllétet. „All Well” (minden jó) megközelítésünk a következőket foglalja magában: Egészséges elme: az érzelmi és mentális jóllét támogatása Egészséges munkahelyi kultúra: tiszteletteljes, támogató és befogadó kultúra kialakítása minden szinten Egészséges pénzügyek: mindannyiunk segítése pénzügyeink kezelésében és kézben tartásában az élet minden szakaszában; és Egészséges test: a jó fizikai egészség támogatása, a megelőzésre és a minőségi egészségügyi ellátásra összpontosítva Tisztában vagyunk azzal, hogy ahhoz, hogy a Sanofi alkalmazottak magukévá tegyék a Play to Win viselkedésmódokat, a következőket kell elérnünk: a fizikai és pszichológiai egészség és biztonság alapjainak megteremtése; kölcsönös és interperszonális bizalom kiépítése, és annak lehetővé tétele alkalmazottaink számára, hogy biztonságban érezzék magukat, felszólaljanak és átgondolt kockázatokat vállaljanak. Ezek a célok összhangban vannak a felszólalással és az aggályok jelentésével foglalkozó Organizational Justice (szervezeti igazságossági) alapelveinkkel a biztonságos és pozitív munkakörnyezet elősegítése érdekében. Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az ENSZ vállalatokkal és emberi jogokkal kapcsolatos vezérelvei, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization, ILO) Alapegyezményei mellett A munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló ILO nyilatkozat iránti elkötelezettségünk révén minden emberre kiterjesztjük tiszteletünket.

  További információ
 • Az adatvédelem biztosítása és az információk védelme

  A Sanofi szervezetünk minden szintjén elkötelezett az adatvédelem és az információbiztonság iránt a betegek, alkalmazottaink és az érdekelt felek, valamint a szabályozási kötelezettségek teljes körű betartásának biztosítása érdekében.

  További információ
 • Termékek és szolgáltatások forgalmazása

  Vállalatunk elkötelezett a stratégiánkkal összhangban álló, fenntartható és hosszú távú sikerünk iránt. Célunk és ambíciónk fenntartása érdekében minden érdekelt féllel együttműködünk annak biztosítása érdekében, hogy kereskedelmi tevékenységünk elősegítse a betegek és a társadalom jólétét, megfeleljen a jogszabályoknak és szabályozásoknak, valamint etikusan és tisztességesen működjön. Innovatív termékeket és szolgáltatásokat fejlesztünk, amelyek segítenek megelőzni, diagnosztizálni és kezelni a betegségeket, ezáltal jobbá téve az emberek életét. A termék teljes életciklusa során elkötelezettek vagyunk a szigorú etikai normák iránt, ezzel elnyerve a betegek és az érdekelt felek bizalmát. Fáradhatatlanul kutatjuk a tudomány csodáit, hogy jobbá tegyük az emberek életét. Ennek a célnak az eléréséhez olyan élettudományi ökoszisztémára van szükség, amely jutalmazza az innovációt, és biztosítja, hogy minden olyan beteg, akinek szüksége van termékeinkre és szolgáltatásainkra, hozzáférhessen azokhoz.  Elkötelezetten és a sürgősség érzetével igyekszünk új termékeket és szolgáltatásokat létrehozni, és folyamatosan fejleszteni azokat, valamint üzleti folyamatainkat.

  További információ
 • Üzleti partnerek szerződtetése

  A Sanofinál számos különféle üzleti partnerrel működünk együtt, akiktől a legszigorúbb etikai normák betartását várjuk el.

  További információ
 • Szabad és tisztességes verseny

  A Sanofi arra törekszik, hogy jobb eredményeket érjen el a betegek, a közösségek és az érdekelt felek számára azáltal, hogy a megfelelő időben és a megfelelő okokból úttörő terápiákat kínál. Támogatjuk az egyenlő versenyfeltételeket biztosító környezetet, ahol a vállalatok szabadon és tisztességesen, indokolatlan előny nélkül kutatják fáradhatatlanul a tudomány csodáit.

  További információ
 • Küzdelem a vesztegetés és a korrupció ellen

  A Sanofi nem tűri a személyes haszonszerzés céljából történő vesztegetés és a hatalommal való visszaélés semmilyen formáját, sem alkalmazottaink, sem üzleti partnereink, sem azon érdekelt felek körében, akik részt vesznek a tudomány csodáinak kutatásában, hogy jobbá tegyük az emberek életét.

  További információ
 • A környezet védelme

  A klímaváltozás korunk egyik legsürgetőbb kihívása. A Sanofi azonnali és hosszú távú sikere határozott vezetést igényel bolygónk védelme, valamint a természetes levegő, föld és a vízi környezet védelme érdekében, amelyektől az emberiség léte függ.

  További információ
 • Társadalom iránti elköteleződés

  A Sanofi megközelítése a társadalomra gyakorolt hatása tekintetében az, hogy megszilárdítja, megerősíti és növeli a társadalom és az általa szolgált közösségek iránti elköteleződését. A társadalomra gyakorolt hatásunkat három kezdeményezés határozza meg: 

  További információ
 • A közösségi média használata és felelősségteljes kommunikáció

  A Sanofinál biztosítjuk, hogy érdekelt feleink információt kapjanak rólunk, és kapcsolatba léphessenek velünk, többek között a közösségi médián és a digitális platformokon keresztül. Felismerjük, hogy ez megköveteli tőlünk a felelősségteljes kommunikációt, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk ennek teljesítése iránt.

  További információ
 • Haszon/kockázat egyensúly fenntartása

  A Sanofi elkötelezett a termékeivel kapcsolatos, átlátható kommunikáció mellett, miközben gondoskodik a hatékonyságról, a biztonságossági profilról és a szolgáltatásokról szóló információk rendszeres frissítéséről.

  További információ
 • A kutatás és fejlesztés felgyorsítása a tudományos tisztesség fenntartásával

  A Sanofinál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kutatási és fejlesztési tevékenységeinket tisztességesen végezzük, és a termékeink megfelelő használatának elősegítése érdekében a releváns információkat átlátható módon biztosítsuk.

  További információ
 • Együttműködés érdekelt felekkel

  A Sanofinál elkötelezettek vagyunk a betegközpontúság mellett. Az érdekelt felekkel való kapcsolattartás során tisztességesen, tisztelettel, jogszerűen, átláthatóan és felelősségre vonhatóan járunk el.

  További információ
 • A tisztességes pénzügyi működés fenntartása

  Elkötelezettek vagyunk a Sanofi pénzügyi tevékenységeinek tisztességes működése iránt, hogy célunkat el tudjuk érni, és megbízható partnerek maradjunk a közegészségügyi igények kiszolgálásában és az egészségügyi innovációk terén.. A pénzügyi tisztességes működés létfontosságú az általunk kiszolgált betegek, munkatársaink, az érdekelt felek és a pénzügyi piacok védelme érdekében.

  További információ
 • Helyes működési gyakorlatok fenntartása

  A Sanofinál világszerte a legjobb minőségű termékeket gyártjuk és forgalmazzuk, hogy jobbá tegyük az emberek életét.

  További információ
 • A gyógyászat átalakítása a digitális egészségügy útján

  A Sanofi a technológiát arra használja, hogy alapjaiban alakítsa át az orvoslás gyakorlatát, és biztonságos, valamint „beépített etikus” környezetet hozzon létre a digitális megoldások számára.

  További információ