Ismerje meg Magatartási kódexünket

Küzdelem a vesztegetés és a korrupció ellen

A Sanofi nem tűri a személyes haszonszerzés céljából történő vesztegetés és a hatalommal való visszaélés semmilyen formáját, sem alkalmazottaink, sem üzleti partnereink, sem azon érdekelt felek körében, akik részt vesznek a tudomány csodáinak kutatásában, hogy jobbá tegyük az emberek életét.

Az ilyen vesztegetési és korrupciós cselekmények közé tartozik bármilyen vagyoni érték átadása (vagy elfogadása) bármely személynek (vagy személytől) valamilyen viselkedésforma vagy döntés befolyásolása céljából, különösen egészségügyi szakemberek, betegszervezetek, kormányzati tisztviselők és állami szervezetek tekintetében. A korrupció árt a betegek érdekeinek, rombolja az egészségügybe vetett bizalmat, és csökkentheti a gyógyszerekbe befektetett összegeket. A korrupció továbbá bebetonozza az egészségügyi egyenlőtlenségeket, gátolja a gazdasági fejlődést, az emberi jogok és a környezeti fenntarthatóság érvényesülését. A korrupció bármely formájával szembeni intoleranciánk arra ösztönzi a Sanofit, hogy felelős üzleti működési kultúrát ápoljon. Emellett arra is ösztönöz minket, hogy szervezetünkön kívül is küzdjünk a korrupció ellen mindenhol, ahol az akadályozhatja célunk megvalósítását.

Hogyan maximalizáljuk a lehetőségeket,

 • Azáltal, hogy meggátoljuk a vesztegetést és a korrupciót a Sanofin belül, valamint az ágazatunkat érintő összes területen, vállalatunk meg tudja valósítani célját. Emellett biztosítani tudjuk iparágunk fenntarthatóságát az innovációval valamint a termékek és szolgáltatások kiváló minőségének előmozdításával, illetve a köz- és magánszféra erőforrásainak védelmével az egészségügyi eredmények javítása és a társadalom elvárásainak való megfelelés érdekében.
 • Azáltal, hogy a betegek és az érdekelt felek felé bizonyítjuk megbízhatóságunkat a vesztegetés és korrupció vállalaton belüli és azon kívüli megelőzése iránti elkötelezettségünk révén.
 • Azáltal, hogy képessé tesszük munkatársainkat arra, hogy proaktív módon azonosítsák, értékeljék és mérsékeljék a potenciális vesztegetési és korrupciós kockázatokat, és erőforrásainkat prioritásként rendeljék hozzá azok kezeléséhez
 • Azáltal, hogy közös vagy többoldalú kezdeményezésekben veszünk részt a biotechnológiai iparágban, valamint a betegekkel, egészségügyi szakemberekkel, civil társadalommal és többoldalú szervezetekkel való együttműködésben a korrupció elleni küzdelem és az egészségügyi rendszerek ellenállóképességének megerősítése érdekében.

Hogyan minimalizáljuk a kockázatokat.

 • Megtiltjuk munkavállalóinknak, illetve üzleti partnereinknek, hogy bármilyen vesztegetési vagy korrupciós cselekményt, illetve ilyennek látszatát keltő cselekményt kövessenek el. Megköveteljük tőlük, hogy jelentsenek minden lehetséges vesztegetési és korrupciós cselekményt, miközben folyamatosan képezzük alkalmazottainkat az ilyen cselekmények felismerésére és megelőzésére.
 • Tiltjuk az ügymenetkönnyítő juttatásokat, még akkor is, ha azok jogilag engedélyezettek.
 • Tiltjuk, hogy az alkalmazottak ajándékokat adjanak vagy fogadjanak el harmadik felektől.
 • Folyamatokat biztosítunk arra, hogy bizalmasan, a megtorlástól való félelem nélkül felvethessék és jelentsék a vesztegetéssel vagy korrupcióval kapcsolatos aggályaikat, és megszüntetjük az alkalmazottakat vagy üzleti partnereket ebben akadályozó tényezőket.
 • Támogatjuk a hatékony etikai és megfelelőségi funkciót, amely önállóan képes ellátni feladatait, és közvetlen eléréssel rendelkezik a felső vezetéshez.
 • Tapasztalt szakértőink tudását világszerte felhasználjuk annak érdekében, hogy biztosítsuk az összes vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabály és rendelkezés betartását, valamint hogy az etikai alapelveinket alkalmazzuk ott, ahol a jogszabályok nem feltétlenül érvényesítik a felelős üzleti működés legszigorúbb normáit.
 • Kockázatalapú vesztegetés elleni átvilágítást végzünk üzleti partnereinknél, beleértve a szállítókat, ügyfeleket, valamint harmadik fél értékesítési és marketing közvetítőket, mielőtt üzleti kapcsolatba lépnénk velük, továbbá rendszeresen a partneri kapcsolat fennállása során. Az ezen monitorozás során felmerülő minden lehetséges problémát megvizsgálunk és értékelünk annak érdekében, hogy meghatározzuk a megfelelő kockázatcsökkentési tervet, , ideértve akár a szerződéses jogviszony megszüntetését is, ha szükséges.