Ismerje meg Magatartási kódexünket

Az adatvédelem biztosítása és az információk védelme

A Sanofi szervezetünk minden szintjén elkötelezett az adatvédelem és az információbiztonság iránt a betegek, alkalmazottaink és az érdekelt felek, valamint a szabályozási kötelezettségek teljes körű betartásának biztosítása érdekében.

A digitális átalakulás és az adatfeldolgozási képességek erősítik azon módokat, ahogyan a Sanofi kapcsolatba lép az emberekkel és szervezetekkel céljaink elérése érdekében. Az adatkezelés – az adatgyűjtéstől az adattárolásig – manapság a betegekkel, egészségügyi szakemberekkel, a tudományos közösség tagjaival, az ügyfelekkel, termékeink és szolgáltatásaink felhasználóival, valamint alkalmazottainkkal és üzleti partnereinkkel való kapcsolatunk kulcsfontosságú elemét képezi. Az adatvédelem érdekében, bevezettünk egy Globális adatvédelmi irányítási keretrendszert, amely biztosítja a személyes adatok optimális védelmét. Kiberbiztonsági és biztonsági keretrendszert is bevezettünk az informatikai rendszereink, eszközeink, az információk és adatbázisaink biztonságának és titkosságának megőrzése érdekében.

Hogyan maximalizáljuk a lehetőségeket,

 • Azáltal, hogy az adatvédelem és információbiztonság terén alkalmazott bevált gyakorlatokat bevezetjük és folyamatosan fejlesztjük, a Sanofi bizalmat teremt és jogi biztonságot nyújt létfontosságú adataink és érzékeny információs ökoszisztémánk számára.
 • Azáltal, hogy szakértelmet, útmutatást és támogatást nyújtunk alkalmazottainknak és az érdekelt feleknek, segítünk számukra a helyes döntések meghozatalában vállalati értékeinkkel összhangban személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és megosztása során.
 • Azáltal, hogy kockázatalapú megközelítést alkalmazunk és így arányos kontrollokat dolgozunk ki, fenntartjuk működési hatékonyságunkat , miközben megfelelünk a betegek, magánszemélyek és szabályozók adatvédelmi elvárásainak.
 • Azáltal, hogy innovatív eszközök és iránymutatások biztosításával lehetővé tesszük a Sanofi digitális stratégiájának megvalósulását, minden egyes projekt kezdeti szakaszaiban megvalósítjuk a rendszerbe épített adatvédelem és adatbiztonság elvét.
 • Azáltal, hogy az adatvédelem kapcsán proaktív megközelítést alakítunk ki, összehangoljuk célkitűzéseinket és bizalmat teremtünk az adatvédelmi hatóságokkal és más szabályozó testületekkel.

Hogyan minimalizáljuk a kockázatokat.

 • Elismerjük a szabályozások különbözőségeit azokban az országokban, ahol működünk, és globális adatvédelmi irányítási keretrendszert és információvédelmi szabályzatokat vezetünk be, amelyek az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak és biztonsági szabványoknak való megfelelés biztosítására szolgáló szabványokból, eljárásokból, sablonokból és eszközökből állnak.
 • A biztonsági eseményeket a belső kockázatok és külső fenyegetések kezelésére szolgáló meghatározott eljárások, valamint fizikai, logikai, szervezeti és műszaki intézkedések, illetve dedikált programok révén akadályozzuk meg.
 • Aktívan észleljük és kezeljük a biztonsági és adatvédelmi eseményeket, például a kibertámadásokat, az adatvédelmi incidenseket és az adatkezeléssel érintettek jogaira vonatkozó kérelmeket, biztosítva az érintett felek tájékoztatását és támogatását.
 • Gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat érintő valamennyi projektünk alkalmazza a beépített adatvédelemre és átláthatóságra vonatkozó alapelveket, egy lépésről lépésre meghatározott megfelelőségi ütemterv révén.
 • Átvilágítást és aktív monitorozást folytatunk annak biztosítása érdekében, hogy a Sanofi kizárólag megbízható üzleti partnerekkel működjön együtt a személyes adatok vállalaton belüli vagy kívüli továbbítása során, miközben biztosítjuk, hogy megfelelő szerződéses intézkedéseket vezessünk be az adattovábbítás védelme érdekében.
 • Kijelöltünk egy adatvédelmi tisztviselőkből és felelősökből álló hálózatot a Sanofin belül, hogy gyakorlati szakértelmet és támogatást nyújtsunk ott és akkor, ahol és amikor az lényeges, valamint együttműködjünk az érdekelt felekkel.
 • Oktatással és kommunikációval fokozzuk az általános tudatosságot annak érdekében, hogy megerősítsük adatvédelmi kultúránkat, és ellenállóbbá váljunk a biztonsági fenyegetésekkel szemben.
 • Szabad és tisztességes verseny

  A Sanofi arra törekszik, hogy jobb eredményeket érjen el a betegek, a közösségek és az érdekelt felek számára azáltal, hogy a megfelelő időben és a megfelelő okokból úttörő terápiákat kínál. Támogatjuk az egyenlő versenyfeltételeket biztosító környezetet, ahol a vállalatok szabadon és tisztességesen, indokolatlan előny nélkül kutatják fáradhatatlanul a tudomány csodáit.

  További információ
 • Küzdelem a vesztegetés és a korrupció ellen

  A Sanofi nem tűri a személyes haszonszerzés céljából történő vesztegetés és a hatalommal való visszaélés semmilyen formáját, sem alkalmazottaink, sem üzleti partnereink, sem azon érdekelt felek körében, akik részt vesznek a tudomány csodáinak kutatásában, hogy jobbá tegyük az emberek életét.

  További információ
 • A közösségi média használata és felelősségteljes kommunikáció

  A Sanofinál biztosítjuk, hogy érdekelt feleink információt kapjanak rólunk, és kapcsolatba léphessenek velünk, többek között a közösségi médián és a digitális platformokon keresztül. Felismerjük, hogy ez megköveteli tőlünk a felelősségteljes kommunikációt, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk ennek teljesítése iránt.

  További információ
 • A tisztességes pénzügyi működés fenntartása

  Elkötelezettek vagyunk a Sanofi pénzügyi tevékenységeinek tisztességes működése iránt, hogy célunkat el tudjuk érni, és megbízható partnerek maradjunk a közegészségügyi igények kiszolgálásában és az egészségügyi innovációk terén.. A pénzügyi tisztességes működés létfontosságú az általunk kiszolgált betegek, munkatársaink, az érdekelt felek és a pénzügyi piacok védelme érdekében.

  További információ