Ознайомтеся з нашим Кодексом ділової поведінки

Прискорення досліджень і розробок з дотриманням наукової цілісності

У компанії Санофі ми прагнемо чесно проводити нашу діяльність із досліджень і розробок і прозоро надавати відповідну інформацію для сприяння належному використанню нашої продукції.

Компанія Санофі прагне відкривати чудеса науки, щоб покращити життя людей, надаючи пріоритет науковій цілісності в усіх аспектах нашої роботи. Це означає проведення досліджень і розробок, керуючись правильними мотиваціями, у спосіб, який відповідає нашим етичним принципам, і відповідно до застосовних нормативних, медичних і наукових стандартів. Такий підхід розширює наші можливості та зміцнює довіру між компанією Санофі та нашими зацікавленими сторонами, позиціонуючи нас як компанію, що впроваджує безпечні інновації.

Як ми максимізуємо можливості

 • Дотримуючись найвищих стандартів наукової цілісності в наших дослідженнях, компанія Санофі приваблює та підтримує талановиті кадри та партнерів, які дозволяють нам створювати нові продукти та послуги, що рятують життя, лежать в основі нашої мети та стимулюють наше стабільне зростання.
 • Беручи на себе зобов’язання оприлюднювати доступну інформацію про наші клінічні випробування та їхні результати, компанія Санофі вибудовує довіру у пацієнтів, медичних працівників, медичних працівників та наукового співтовариства.
 • Залучаючи комітет з біоетики компанія Санофі, коли це необхідно, з додатковою консультацією зовнішнього консультативного комітету з біоетики, компанія Санофі допомагає забезпечити етичне та доброчесне ведення нашої наукової та медичної діяльності.

Як ми мінімізуємо ризики

 • Ми проводимо наші дослідження з дотриманням прав пацієнтів, а також у відповідності до всіх застосовних законів, нормативних актів та етичних настанов, що стосуються Належної дослідницької практики, Належної лабораторної практики та Належної клінічної практики.
 • Ми проводимо наші дослідження з метою розвитку наукових знань, які принесуть користь пацієнтам та сприятимуть розвитку науки та медицини.
 • Ми здійснюємо внутрішній експертний розгляд будь-якої наукової інформації, яку ми надаємо науковому співтовариству, медичним працівникам та пацієнтам, щоб гарантувати дотримання належної практики надання наукової інформації.
 • Ми не робимо неправдивих або оманливих заяв і не поширюємо наукову інформацію, яка неточно оцінює реальну цінність продукту або послуги та її роль у допомозі пацієнту.
 • Ми забезпечуємо прозорість і підзвітність при проведенні досліджень і публікації результатів дослідження.
 • Ми не проводимо дослідження або клінічні випробування задля стимулювання минулих або майбутніх продажів.
 • Ми віддані добробуту тварин і захисту навколишнього середовища в наших дослідженнях і розробках.
 • Ми регулярно переглядаємо та оновлюємо біоетичні засади компанії Санофі, щоб гарантувати доброчесність усієї нашої наукової та дослідницької діяльності.