Ознайомтеся з нашим Кодексом ділової поведінки

Зобов’язання перед суспільством

Наш підхід до соціального впливу полягає в зміцненні, підтвердженні та посиленні наших зобов’язань перед суспільством та громадами, де ми ведемо свою діяльність. Наш соціальний вплив досягається трьома напрямками зосередження зусиль:

 • Корпоративна соціальна відповідальність (Corporate Social Responsibility) — стратегія в масштабах усієї компанії, узгоджена з нашою довгостроковою бізнес-стратегією, яка покликана змінити масштаб і забезпечити позитивний вплив, який можна підтримувати з часом. Кожна частина організації відіграє певну роль і робить внесок у розвиток флагманських ініціатив по всьому ланцюжку створення вартості компанії, від науково-дослідних робіт до виробництва та комерційної діяльності
 • Глобальний відділ охорони здоров’я (Global Health Unit, GHU) — неприбуткова організація, яка надає основні продукти компанії Санофі в країнах із низьким та середнім рівнем доходу, а також підтримує розширення можливостей охорони здоров’я місцевими підприємцями; та
 • Foundation S — благодійний напрям компанії Санофі, наша філантропічна група «Think and Do Tank», яка покращує життя вразливих груп населення, каталізуючи громадські рішення щодо розвитку раку в дитинстві, кліматичних дій та стійкості системи охорони здоров’я, тропічних захворювань, яким не надається належна увага, та реагуючи на гуманітарні кризи шляхом донорства лікарських засобів та надання невідкладної допомоги.

Як ми максимізуємо можливості

 • Ми визнаємо, що наша мета включає фундаментальне зобов’язання перед усіма зацікавленими сторонами щодо покращення здоров’я людей, забезпечення цінності для клієнтів, інвестування в наших співробітників, чесного та етичного спілкування з нашими постачальниками, підтримки спільнот, в яких ми працюємо, та створення довгострокової цінності для акціонерів.
 • Збільшуючи доступ і доступність наших продуктів і послуг, зокрема через програми для пацієнтів та інші ініціативи, ми зміцнюємо спільноти та їхні системи охорони здоров’я, особливо це стосується найбільш вразливих спільнот.
 • Діючи проактивно щодо найбільш вразливих і недостатньо представлених верств населення, ми розробляємо рішення, які в іншому випадку могли б бути неможливими, включаючи дослідження незадоволених потреб.
 • Надихаючи наших співробітників реалізовувати волонтерські заходи на місцевому рівні, ми зміцнюємо громади, в яких ми живемо та працюємо.
 • Підписуючи Глобальний договір Організації Об’єднаних Націй, ми зобов’язуємося дотримуватися його принципів щодо стійкої та соціальної відповідальності, публічно звітуючи про наші зусилля з реалізації з 2003 року.

Як ми мінімізуємо ризики

 • Ми гарантуємо, що наші зобов’язання перед суспільством забезпечують відчутний вплив завдяки належній оцінці та публічній звітності.
 • Ми цінуємо довіру, з якою суспільство ставиться до компанії Санофі, та ухвалюємо рішення на кожному рівні в нашій організації, спрямовані на те, щоб завоювати та зберегти цю довіру, включаючи залучення корпоративної соціальної відповідальності як невід’ємного елемента на шляху розвитку кар’єри наших лідерів.
 • Ми прислухаємося до пацієнтів, наших співробітників, ділових партнерів і зацікавлених сторін, які представляють спільноти, в яких ми працюємо, щоб підтримувати прийняття покращених етичних рішень.
 • Ми визнаємо, що деякі люди – більш вразливі, ніж інші, і що компанія Санофі несе відповідальність за розуміння та задоволення їхніх потреб.
 • Ми підтримуємо здоров’я пацієнтів у різних спільнотах світу та не дискримінуємо спільноту на основі географічних, соціальних, політичних чи інших факторів.
 • Ми не приймаємо рішень щодо послаблення нашого довгострокового розвитку та нашої здатності виконувати свої зобов’язання відповідно до принципів сталого розвитку.
 • Залучення бізнес-партнерів

  У компанії Санофі ми співпрацюємо з різними діловими партнерами, від яких ми очікуємо дотримання найвищих етичних стандартів.

  Читати більше
 • Захист довкілля

  Зміна клімату — одна з найактуальніших проблем нашого часу. Швидкий і довгостроковий успіх компанії Санофі вимагає рішучого лідерства для захисту нашої планети та природного повітря, землі та водного середовища, від якого залежить людство.

  Читати більше
 • Взаємодія із зацікавленими сторонами

  Компанія Санофі прагне підтримувати зосередженість на пацієнтах, а також діяти сумлінно, з повагою, законно, прозоро, дотримуючись принципів підзвітності під час взаємодії із зацікавленими сторонами.

  Читати більше