До кого застосовується цей Кодекс поведінки?

До кого застосовується цей Кодекс поведінки?

Наш Кодекс застосовується до всіх співробітників компанії Санофі та всіх осіб, які працюють на компанію Санофі або від її імені, таких як підрядники та ділові партнери. Він допомагає нам зрозуміти цінності та очікування, які скеровують нашу роботу. У ньому описано поведінку, яку нам усім потрібно продемонструвати, щоб втілити наші цінності та очікування в життя. Також важливо, що це допомагає нам досягти нашої мети — допомогти людям почуватися краще та жити довше. Розуміння та дотримання нашого Кодексу є умовою працевлаштування в компанії Санофі. Компанія Санофі просуває високі стандарти етичної поведінки серед усіх зацікавлених сторін, включаючи фахівців охорони здоров’я та постачальників послуг, уряди, науково-дослідні установи та організації пацієнтів.

Цей Кодекс є фундаментальним довідковим документом, що лежить в основі стандартів і процедур Санофі, які підтримують культуру доброчесності, що панує в нашій організації та у взаємозв’язках із усіма особами, з якими ми взаємодіємо.

Можливі випадки, коли конкретне застосування Кодексу змінюється залежно від місцевого законодавства або норм. У випадках, коли цей Кодекс встановлює більш високі стандарти поведінки, ніж ті, що встановлені місцевими законами або нормами, наш Кодекс має переважну силу. Якщо місцеві закони або нормативні акти встановлюють більш високі стандарти поведінки, ніж ті, що встановлені Кодексом, місцеві закони та нормативні акти мають переважну силу.