Εργαζόμαστε σε έναν κλάδο του οποίου ο σκοπός είναι να καινοτομούμε για να σώσουμε τις ζωές των ανθρώπων και να διατηρήσουμε τη δημόσια υγεία.

Ένας τέτοιος μοναδικός σκοπός συνοδεύεται από αυξημένες προσδοκίες. Συνεπώς, η υπεύθυνη καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε και αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας μας υποστηρίζει σε αυτό το ταξίδι.

Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστιες αλλαγές και η τεχνολογική καινοτομία αυξάνεται εκθετικά, εξερευνούμε το άγνωστο στην αναζήτηση των θαυμάτων της επιστήμης. Πολλές από τις αποφάσεις και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι λιγότερο άσπρες ή μαυρες, αλλά πολύ πιο γκρίζες. Η δεοντολογία και η καινοτομία θα είναι η πυξίδα μας, η οποία θα μας καθοδηγεί και θα μας επιτρέπει να επιτύχουμε στην αποστολή μας να ανακαλύψουμε το εξαιρετικό. Θα μας διαφοροποιήσει από τους άλλους: αυτό που ονομάζουμε Play to Win με ακεραιότητα.

Τα παραδοσιακά όρια της εταιρείας διευρύνονται και μετατοπίζονται από την επιχείρηση στο οικοσύστημα. Εξ ου , και η πεποίθησή μας ότι η δέσμευση της Sanofi για ακεραιότητα πρέπει να επεκτείνεται πέρα από τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία μας με ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, παρόχους, πληρωτές, αρχές, ΜΚΟ, IGO (Διακυβερνητικοί Οργανισμοί) και πολλά άλλα για τη διαμόρφωση ενός υπεύθυνου οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης.


Η βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο μέσω πρωτοποριακών καινοτομιών στον τομέα της υγείας απαιτεί μια κουλτούρα που καθοδηγείται από την εμπιστοσύνη, την ακεραιότητα και την προσεκτική ανάληψη κινδύνων.

Η αποφυγή υπερβολικής προσοχής και απροσεξίας μας επιτρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ευκαιριών και κινδύνων, να κάνουμε τολμηρές και τεκμηριωμένες επιλογές, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στους ασθενείς.

Η δεοντολογία βάσει σχεδιασμού (Ethics-by-design), η προσεκτική ανάληψη κινδύνων (Thoughtful Risk Taking), οι απλοποιημένοι τρόποι εργασίας, ο σχεδιασμός από κοινού με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η βιωσιμότητα και η διαφάνεια αποτελούν θεμελιώδεις λίθους της στρατηγικής μας.

Οι πιο πολύτιμες και ανθεκτικές εταιρείες του αύριο θα είναι αυτές που υποστηρίζουν αυτές τις προσπάθειες σήμερα.

Το να έχουμε το θάρρος να κάνουμε το σωστό, τη σωστή στιγμή και για τον σωστό λόγο, διατηρώντας τη δέσμευσή μας στην ακεραιότητα κάθε μέρα σε κάθε πράξη που αναλαμβάνουμε είναι ο Αληθινός βορράς της πυξίδας μας. Αυτό έχει τις ρίζες του στην οργανωτική δικαιοσύνη και την ψυχολογική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης, της αμφισβήτησης του κατεστημένου και κατάθεση των απόψεών σας χωρίς φόβο αντιποίνων.


Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας καλύπτει τις διαστάσεις που πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητες για την επίτευξη της δέσμευσής μας προς τους ασθενείς και την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών μας για τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών και τον μείωση των κινδύνων σε καθέναν από αυτούς τους τομείς της επιχείρησής μας.

Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση σε διάφορους πόρους και πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας. Αναγνωρίζουμε επίσης το ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο στο οποίο εργαζόμαστε και η Sanofi είναι αφοσιωμένη στη συνεχή μάθηση και βελτίωση με την πάροδο του χρόνου.

Βασιζόμαστε σε όλους σας για να παίξετε το ρόλο σας και να γίνετε πραγματικοί πρεσβευτές του Κώδικα Δεοντολογίας μας. Με αυτόν τον τρόπο θα επιταχύνουμε τον πολιτιστικό μετασχηματισμό μας και θα επιδιώξουμε τον ευγενή σκοπό μας.