Olyan iparágban dolgozunk, amelynek célja az innováció, az emberek életének megóvása és a közegészség megőrzése érdekében.

Az ilyen különleges cél fokozott elvárásokkal jár. Ezért minden tevékenységünk középpontjában a felelősségteljes fejlődés áll, melyben a Magatartási kódex támogat minket.

Miközben a világ óriási változásokkal néz szembe, a technológiai innováció pedig exponenciálisan növekszik, mi az ismeretlenbe kalandozunk a tudomány csodáinak kutatása érdekében. Az előttünk álló számos döntés és kihívás nem fekete vagy fehér, hanem sokkal inkább szürke lesz. Az etika és az innováció, az újítás lesz az iránytűnk. Ez vezérel bennünket és teszi lehetővé számunkra, hogy sikerrel járjunk az utunkon, melynek célja felfedezni valami rendkívülit. Ez fog megkülönböztetni minket a többiektől: a Play-to-Win with Integrity.

A vállalat hagyományos határai tágulnak, és a vállalat szintjéről az ökoszisztéma felé tolódnak el. Ezért meggyőződésünk, hogy a Sanofi felelős üzleti működés iránti elkötelezettségének is túl kell mutatnia alkalmazottainkon és üzleti partnereinken. Magában foglalja a betegekkel, egészségügyi szakemberekkel, szolgáltatókkal, kifizetőkkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel, kormányközi szervezetekkel és még sok mindenki mással való együttműködésünket a felelős egészségügyi ökoszisztéma kialakítása érdekében.


Ahhoz, hogy világszerte emberek millióinak életét jobbá tegyük az általunk végzett, úttörő jellegű egészségügyi innovációval, olyan kultúrára van szükség, amelyet a bizalom, a felelősség és a megfontolt kockázatvállalás vezérel.

A túlzott óvatosság és a gondatlanság elkerülése lehetővé teszi számunkra, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a lehetőségek és kockázatok között, ambiciózus és tájékozott döntéseket hozzunk, és mindenkor a betegeket helyezzük előtérbe.

Az Ethics-by-design (beépített etika), a Thoughtful Risk Taking (átgondolt kockázatvállalás), az egyszerűsített munkamódszerek, az érdekelt felekkel való közös tervezés, a fenntarthatóság és az átláthatóság stratégiánk alapvető építőkövei.

A jövő legértékesebb és legkitartóbb vállalatai azok lesznek, amelyek már ma támogatják ezeket az erőfeszítéseket.

Bátorságunk, hogy helyesen cselekedjünk a megfelelő időpontban és a helyes okokból, minden nap és minden cselekedetünkben fenntartva a felelősség iránti elkötelezettségünket – ez számunkra, a „True North” (belső iránytűnk által mutatott helyes irány). Mindez a szervezeti igazságosságban és a pszichológiai biztonságban gyökerezik, ideértve a felszólalásra, a fennálló állapot megkérdőjelezésére való nyitottságot és a megtorlástól való félelem nélküli véleménynyilvánítást.

A jelen Magatartási kódex azokat a dimenziókat fedi le, amelyek véleményünk szerint elengedhetetlenek a betegek és a társadalom iránti elkötelezettségünk megvalósításához. Ide tartozik az is, hogy üzleti tevékenységünk során maximalizáljuk a lehetőségeket, mindamellett, hogy csökkentjük az adott területhez kapcsolódó kockázatokat.


Alkalmazottaink és partnereink számos, a Magatartási kódexet támogató ismeretforráshoz és kezdeményezéshez férhetnek hozzá. Tudatában vagyunk továbbá a minket körülvevő gyorsan változó környezetnek is, a Sanofi pedig elkötelezett a folyamatos tanulás és fejlődés iránt.

Számítunk rátok abban, hogy mindannyian megteszitek a magatok részét és Magatartási kódexünk valódi nagyköveteivé váltok. Így gyorsítjuk fel kulturális átalakulásunkat és törekszünk nemes célunk elérése felé.