Wij werken in een sector die tot doel heeft te innoveren om mensenlevens te redden en de volksgezondheid te beschermen.

Zo’n uniek doel gaat gepaard met hogere verwachtingen. Verantwoorde innovatie vormt daarom de kern van alles wat we doen en deze Gedragscode ondersteunt ons in dat traject.

Terwijl de wereld voor enorme veranderingen staat en de technologische innovatie exponentieel toeneemt, wagen wij ons in het onbekende bij het nastreven van de wonderen van de wetenschap. Veel van de beslissingen en uitdagingen waarmee we geconfronteerd zullen worden, zullen minder zwart of wit, maar veel grijzer zijn. Ethiek en innovatie zullen ons kompas zijn, ons leiden en ons in staat stellen te slagen in onze missie om het buitengewone te ontdekken. Het zal ons onderscheiden van de anderen: wat wij Play to Win with Integrity noemen.

De traditionele grenzen van het bedrijf worden breder en verschuiven van onderneming naar ecosysteem. Vandaar onze overtuiging dat de inzet voor integriteit van Sanofi verder moet gaan dan onze medewerkers en zakenpartners. Dit omvat onze betrokkenheid bij patiënten, zorgverleners, leveranciers, betalers, autoriteiten, ngo’s, igo’s en nog veel meer om een verantwoordelijk ecosysteem voor de gezondheidszorg vorm te geven.


Het verbeteren van het leven van miljoenen mensen over de hele wereld door middel van baanbrekende gezondheidsinnovatie vereist een cultuur die wordt gedreven door vertrouwen, integriteit en het nemen van bedachtzame risico’s.

Het vermijden van overmatige voorzichtigheid en onzorgvuldigheid stelt ons in staat om de juiste balans te vinden tussen kansen en risico’s, om gedurfde en weloverwogen keuzes te maken en patiënten altijd op de eerste plaats te zetten.

Ethics-by-design (Ethiek door ontwerp), Thoughtful Risk Taking (Bedachtzaam risico’s nemen), vereenvoudigde manieren van werken, ontwerp in samenwerking met belanghebbenden, duurzaamheid en transparantie zijn fundamentele bouwstenen van onze strategie.

De meest waardevolle en duurzame bedrijven van morgen zullen die bedrijven zijn die dergelijke inspanningen vandaag ondersteunen.

De moed hebben om het juiste te doen, op het juiste moment en om de juiste reden, door onze inzet voor integriteit elke dag te handhaven bij elke handeling die wij verrichten, is ons True North (Ware Noorden). Dit is geworteld in organisatorische rechtvaardigheid en psychologische veiligheid, waaronder een openheid om zich uit te spreken, de status quo uit te dagen en meningen te geven zonder angst voor vergelding.

Deze gedragscode bestrijkt de dimensies die wij essentieel achten om onze inzet voor patiënten en de samenleving te realiseren, met inbegrip van onze handelingen om kansen te maximaliseren en risico’s te beperken in elk van deze gebieden van ons bedrijf.


Onze werknemers en partners hebben toegang tot verschillende middelen en initiatieven ter ondersteuning van de gedragscode. We erkennen ook het snel veranderende landschap waarin we werken en Sanofi zet zich in voor continu leren en verbeteren.

We rekenen erop dat jullie allemaal je steentje bijdragen en echte ambassadeurs van onze gedragscode worden. Zo zullen we onze culturele transformatie versnellen en ons nobele doel nastreven.