Amacı insanların hayatını kurtarmak ve halk sağlığını korumak için yenilik yapmak olan bir sektörde çalışıyoruz.

Böylesine benzersiz bir amaç, artan beklentileri beraberinde getirir. Bu nedenle, yaptığımız her şeyin merkezinde sorumlu inovasyon yatar ve bu Davranış Kuralları söz konusu yolculuk boyunca bizi destekler.

Dünya muazzam bir değişimle karşı karşıya kalırken ve teknolojik yenilikler katlanarak büyürken, bilimin mucizelerinin peşinde bilinmeyene doğru ilerliyoruz. Karşı karşıya kalacağımız kararların ve zorlukların çoğu siyah veya beyazdan daha çok gri olacaktır. Etik ve inovasyon pusulamız olacak, bize rehberlik edecek ve sıra dışı olanı keşfetme misyonumuzda başarılı olmamızı sağlayacaktır. Play to Win with Integrity (Dürüstçe Kazanmak için Oyna) dediğimiz şey, bizi diğerlerinden ayıracaktır.

Şirketin geleneksel sınırları genişliyor ve işletmeden ekosisteme kayıyor. Bu nedenle, Sanofi’nin dürüstlüğe olan bağlılığının çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın ötesine geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, sorumlu bir sağlık hizmeti ekosistemini şekillendirmek için hastalar, sağlık çalışanları, hizmet sağlayıcıları, ödeyiciler, yetkili makamlar, STK’lar, IGO’lar (Hükümetlerarası Kuruluşlar) ve daha birçoğu ile ilişkimizi içerir.

Çığır açan sağlık inovasyonları yoluyla dünya çapında milyonlarca insanın hayatını iyileştirmek, güven, dürüstlük ve düşünülmüş risk alma unsurları tarafından yönlendirilen bir kültür gerektirir.


Aşırı dikkatten ve dikkatsizlikten kaçınmak, her zaman hastalara öncelik vererek, fırsatlar ve riskler arasında doğru dengeyi bulmamıza, cesur ve bilinçli seçimler yapmamıza olanak tanır.

Ethics-by-design (Tasarım gereği etik), Thoughtful Risk Taking (Düşünülmüş Risk Alma), basitleştirilmiş çalışma biçimleri, paydaşlarla birlikte tasarım, sürdürülebilirlik ve şeffaflık, stratejimizin temel yapı taşlarıdır.

Yarının en değerli ve kalıcı şirketleri bugün bu tür çabaları destekleyen şirketler olacaktır.

Gerçekleştirdiğimiz her eylemde her gün dürüstlüğe olan bağlılığımızı sürdürerek doğru şeyi, doğru zamanda ve doğru nedenle yapma cesaretine sahip olmak True North (Doğru Yön) anlayışımızdır. Bunun kökleri, konuşmaya açık olma, statükoya meydan okuma ve misilleme korkusu olmadan görüş bildirme dahil olmak üzere kurumsal adalet ve psikolojik güvenliğe dayanmaktadır.

Bu Davranış Kuralları, işimizin bu alanlarının her birinde fırsatları en üst düzeye çıkarmaya ve riskleri azaltmaya yönelik eylemlerimiz de dahil olmak üzere hastalara ve topluma olan bağlılığımızı gerçekleştirmek için gerekli olduğuna inandığımız boyutları kapsar.

Çalışanlarımız ve ortaklarımız, Davranış Kurallarını destekleyen çeşitli kaynaklara ve girişimlere erişebilir. Ayrıca, içinde çalıştığımız hızla değişen ortamın da farkındayız ve Sanofi sürekli öğrenmeye ve zaman içinde gelişmeye kendini adamıştır.

Hepinizin Üzerinize Düşeni Yapacağınıza ve Davranış Kurallarımızın gerçek elçileri olacağınıza güveniyoruz. Böylece kültürel dönüşümümüzü hızlandıracak ve asil amacımızın peşinden koşacağız.