Pracujeme v odvětví, jehož záměrem je prostřednictvím inovace zachraňovat životy lidí a chránit veřejné zdraví.

Takový jedinečný účel s sebou přináší vysoká očekávání. Odpovědné inovace jsou proto středobodem všeho, co děláme, a náš Kodex chování nás na této cestě podporuje.

Svět čelí obrovským změnám a technologické inovace exponenciálně rostou. Ve snaze o vědecké zázraky se tedy vydáváme směrem do neznáma. Mnohá rozhodnutí a výzvy, kterým budeme čelit, nebudou tak černobílá a jasně vymezená. Etika a inovace budou naším „kompasem“, který nás povede a umožní nám uspět v našem poslání objevovat vše výjimečné. Bude nás odlišovat od ostatních: to, čemu říkáme Play-to-Win with Integrity.

Tradiční hranice společnosti se rozšiřují a posouvají od podniku k ekosystému. Proto jsme přesvědčení, že závazek společnosti Sanofi k bezúhonnosti musí přesahovat rámec našich zaměstnanců a obchodních partnerů. Patří sem spolupráce s pacienty, zdravotnickými odborníky, poskytovateli zdravotní péče, plátci, úřady, nevládními a mezivládními organizacemi a mnoha dalšími subjekty, které společně tvoří odpovědný ekosystém zdravotní péče.

Chceme-li zlepšovat životy milionů lidí po celém světě prostřednictvím revolučních inovací v oblasti zdraví, potřebujeme mít firemní kulturu, postavenou na důvěře, integritě a přijímáním promyšlených rizik.


Vyhýbání se přehnané opatrnosti a nedbalosti nám umožňuje najít správnou rovnováhu mezi příležitostmi a riziky, činit odvážná a informovaná rozhodnutí, přičemž na prvním místě jsou vždy pacienti.

Základními stavebními kameny naší strategie jsou etika již od návrhu (Ethics-by design), promyšlené přijímání rizik, zjednodušené způsoby práce, společný návrh se zúčastněnými stranami, udržitelnost a transparentnost.

Nejcennější a nejtrvalejší organizace budoucnosti budou ty, které takové úsilí podporují už dnes.

Mít odvahu udělat správnou věc, ve správný čas a ze správného důvodu, tím, že budeme každý den dodržovat náš závazek k bezúhonnosti v každém činu, který podnikneme, je náš pravý směr. To je zakořeněno ve spravedlnosti v naší organizaci a psychologickém bezpečí, včetně otevřenosti ozvat se, zpochybnit status quo a vyjádřit svůj názor beze strachu z odvety.

Náš Kodex chování pokrývá aspekty, které jsou podle nás zásadní k dosažení našeho závazku vůči pacientům a společnosti, včetně našich kroků k maximalizaci příležitostí a zmírnění rizik v každé z těchto oblastí našeho podnikání.

Naši zaměstnanci a partneři mají přístup k různým zdrojům a iniciativám, jež Kodex chování podporují. Uvědomujeme si také rychle se měnící prostředí, ve kterém pracujeme. Proto se společnost Sanofi v průběhu času věnuje neustálému vzdělávání a zlepšování.

Spoléháme na vás všechny, že budete hrát svou úlohu a stanete se skutečnými ambasadory našeho Kodex chování. Takto urychlíme naši transformaci naší firemní kultury a budeme usilovat o náš ušlechtilý záměr.