Cui i se aplică acest Cod de Conduită?

Cui i se aplică acest Cod de Conduită?

Codul nostru se aplică tuturor angajaților Sanofi și oricărei persoane care lucrează pentru sau în numele Sanofi, cum ar fi contractanți și parteneri de afaceri. Ne ajută să înțelegem valorile și așteptările care ne ghidează activitatea. Acesta descrie comportamentele pe care cu toții este necesar să le manifestăm pentru a ne implementa valorile și așteptările. La fel de important, ne ajută să ne îndeplinim scopul de a ajuta oamenii să se simtă mai bine și să trăiască mai mult. Înțelegerea și aplicarea Codului nostru reprezintă o condiție de angajare în cadrul Sanofi. Sanofi promovează standarde înalte de conduită etică în relația cu stakeholderii, inclusiv cu profesioniștii din domeniul sănătății, furnizorii din domeniul sănătății, guvernele, instituțiile de cercetare și organizațiile de pacienți.

Acest Cod este documentul de referință fundamental care stă la baza standardelor și procedurilor Sanofi care sprijină o cultură a integrității în cadrul organizației noastre și cu toți cei cu care interacționăm.

Pot exista situații în care aplicarea specifică a Codului variază, în funcție de legile sau reglementările locale. În cazurile în care acest Cod stabilește standarde de conduită mai înalte decât cele prevăzute de legile sau reglementările locale, prevederile Codului nostru vor prevala. În cazul în care legile sau reglementările locale impun standarde de conduită mai înalte decât cele stabilite în Cod, legile și reglementările locale vor prevala.